Hvordan klager jeg over et syn?

SVAR:

Færdselsstyrelsen er klageinstans for synsvirksomheders afgørelser i forbindelse med syn af køretøjer. Du kan finde klagevejledningen på bagsiden af den synsrapport, der udleveres af synsvirksomheden ved synets afslutning.

Du klager ved at udfylde vores klageformular og indsende den til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe eller pr. mail til info@fstyr.dk.

Sidst opdateret: 25.03.2019