Hvad tager Færdselsstyrelsen stilling til i forbindelse med klager?

SVAR:

Færdselsstyrelsen foretager som hovedregel en høring af synsvirksomheden. Når styrelsen har modtaget en udtalelse fra synsvirksomheden, vil du blive gjort bekendt med indholdet og få lejlighed til at fremkomme med dine eventuelle bemærkninger. Såfremt sagen derefter findes tilstrækkeligt oplyst, vil Færdselsstyrelsen træffe en afgørelse på dette grundlag.

Sidst opdateret: 22.02.2017