Hvad tager Færdselsstyrelsen ikke stilling til?

SVAR:

Færdselsstyrelsen behandler ikke klager over f.eks. serviceniveauet eller den praktiske tilrettelæggelse af synet eller lignende i en syns/omsynsvirksomhed, ligesom Færdselsstyrelsen heller ikke behandler klager over synspersonale.

Færdselsstyrelsen behandler ikke klager over priserne for syn og omsyn, da synsmarkedet er liberaliseret. Det er op til den enkelte synsvirksomhed at fastsætte sin pris for syn og omsyn.

Færdselsstyrelsens afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser kan dog indbringes for domstolene.

Sidst opdateret: 22.02.2017