Er der en frist for at klage?

SVAR:

Der er en klagefrist på 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt (synets gennemførelse). Klagen medfører ikke, at virkningen af synsafgørelsen udsættes til klagesagen er afgjort. En klage har med andre ord ikke opsættende virkning.

Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde seneste ved fristens udløb.

Sidst opdateret: 22.02.2017