Skal synsrapporten eller kopi heraf fra det seneste godkendte syn forefindes i køretøjet?

SVAR:
For tunge køretøjer er der krav om, at den seneste synsrapport og seneste rapport fra vejsidesyn, hvis den foreligger, medbringes under kørsel. I Danmark accepteres et elektronisk bevis for de seneste syn, men det er valgfrit for medlemsstaterne, om elektronisk bevis for tidligere syn accepteres.

Valgfriheden indebærer dermed, at andre medlemsstater kan kræve, at synsrapporten for eksempel på busser, lastbiler og påhængskøretøjer medbringes fysisk ved kørsel i udlandet.
Sidst opdateret: 07.06.2018