Jeg har overset min indkaldelse til syn i min e-Boks.

SVAR:

Færdselsstyrelsen sender alle breve vedrørende syn til e-Boks, medmindre man har fået fritagelse for digital postkasse - så sender vi brevene pr. post.

Før 1. november 2014 sendte Færdselsstyrelsen kun indkaldelsen til syn til e-Boks, hvis du selv havde tilmeldt dig.

Hvad betyder det for mig/min bøde?
Det er dit ansvar at åbne post, der er sendt til din e-Boks. Ønsker du at få din sag afprøvet ved domstolene, kan du undlade at betale bødeforlægget, hvorefter dette vil blive oversendt til politiet til videre behandling.

Lov om offentlig digital post - retsvirkninger:

§ 10. Meddelelser, der sendes under anvendelse af Offentlig Digital Post, anses for

1) at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for
    adressaten i postløsningen, og

2) at være afsendt af den angivne afsender.

Sidst opdateret: 22.02.2017