Oversendelse til politiet

Hvis du ikke betaler de bødeforlæg, som du har modtaget fra Færdselsstyrelsen, bliver bødeforlæggene sendt videre til politiet.

Hvis et bødeforlæg ikke bliver betalt til tiden, sender Færdselsstyrelsen det videre til politiet. Dette skyldes, at Færdselsstyrelsen ikke er bemyndiget til at inddrive bødeforlægget. Det er derimod politiet og anklagemyndigheden, der vil foretage den endelige vurdering af sagen.

Bødeforlægget bliver først sendt til politiet, når sagen er helt færdigbehandlet i Færdselsstyrelsen. Det vil blandt andet sige, når alle bødeforlæg og rykkere fra Færdselsstyrelsen er udsendt. Det samme gælder, hvis du har rettet henvendelse eller har spørgsmål vedrørende bødeforlægget. I så fald vil sagen først blive sendt til politiet, når du har fået svar.

Hvad sker der efter oversendelsen til politiet?
Du får et brev fra Færdselsstyrelsen, når dit bødeforlæg oversendes. Herefter skal eventuelle spørgsmål vedrørende bødeforlægget sendes til den politikreds, som du hører til. Når bøden er sendt videre til politiet, bliver sagen lukket i Færdselsstyrelsen. Det betyder, at du ikke længere kan betale dit bødeforlæg til Færdselsstyrelsen. Betaler du alligevel, vil beløbet blive tilbageført til din NemKonto, og du vil fortsat blive anset for ikke at have betalt bødeforlægget.

Hvis du kontakter Færdselsstyrelsen, efter at bødeforlægget er blevet oversendt til politiet, vil Færdselsstyrelsen videresende din henvendelse der til, da sagen nu er afsluttet hos os.

Du kan læse mere under spørgsmål og svar.

Mere information
Sidst opdateret: 06.12.2019