Alternativt sikkerhedsudstyr til handicappede under transport

Anvendelse af alternativt sikkerhedsudstyr kræver Færdselsstyrelsens tilladelse. Til behandling af din ansøgning, skal Færdselsstyrelsen have informationer, som danner grundlag for en individuel og konkret vurdering. Alternativt sikkerhedsudstyr kan blandt andet være en selekappe eller magnetvest.

I tilfælde af, at du under kørsel oplever udfordringer med et barn eller voksen, som spænder bilens sikkerhedssele op under kørsel, kan du ansøge om at anvende alternativt sikkerhedsudstyr hos Færdselsstyrelsen. En tilladelse kræver, at du som ansøger, opfylder nedenstående krav. Du kan i højre side finde ansøgningsblanketten, som sammen med en lægeerklæring udgør din ansøgning.

1.    Oplysninger om bruger og ansøger

  • Færdselsstyrelsen skal have navn og CPR-nummer på brugeren af det alternative sikkerhedsudstyr. Hvis du ansøger som privatperson, skal Færdselsstyrelsen have dit CPR-nummer, da en tilladelse eller et afslag sendes via digital post.
2.    Beskrivelse af problemet
  • Der ønskes en kort beskrivelse af sagens faktiske omstændigheder, som begrunder behovet for at anvende alternativt sikkerhedsudstyr.
3.    Lægeerklæring
  • Færdselsstyrelsen stiller krav om, at der indhentes en lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at brugeren har et lægeligt behov for at anvende alternativt sikkerhedsudstyr.
4.    Forældre-/værgetilsagn
  • Hvis du som ansøger ikke er forældre eller værge til brugeren, som skal benytte udstyret, skal du indhente et samtykke fra barnets forældre eller værge.
5.    Oplysninger om alternativt sikkerhedsudstyr
  • Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket sikkerhedsudstyr der ansøges om. Dette betyder, at der skal fremsendes et direkte link til produktet hvoraf oplysninger om produktet fremgår, herunder CE-mærkning. Det er vigtigt, at disse informationer er lettilgængelige for Færdselsstyrelsen. Det skyldes, at tilladelsen vil angive hvilket alternativt sikkerhedsudstyr, der gives tilladelse til.
Færdselsstyrelsen anbefaler, at du som ansøger benytter ansøgningsblanketten, som du kan finde i højre side. Ansøgningsblanketten er sammen med en lægeerklæring nødvendig for, at Færdselsstyrelsen kan foretage en konkret vurdering, og afgøre om der er tilstrækkeligt grundlag for at udstede en tilladelse til anvendelse af det alternative sikkerhedsudstyr.

Ansøgningsblanketten og lægeerklæringen sendes til Færdselsstyrelsens mail, info@fstyr.dk 

Krav til benyttelse af alternativt sikkerhedsudstyr 
   
Alternativt sikkerhedsudstyr skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for produktet. Derudover skal der under kørsel altid være en selekniv til stede i tilfælde af en akut situation eller ulykke.
Sidst opdateret: 25.09.2019