Beskyttelseshjelme

Cykelhjelme, skaterhjelme, ridehjelme og andre beskyttelseshjelme til brug i trafikke er personlige, og må kun sælges, hvis de er forsynet med CE-mærkning. Styrthjelme skal være mærket med E-mærket eller anden godkendelsesmærkning.

Cykelhjelme, skaterhjelme- og ridehjelme
Beskyttelseshjelme skal, være CE-mærket, og mærket i henhold til standarder, der indeholder krav til beskyttelse mod stød, pasform osv.

Her er en liste over standarder, der omfatter de krav, der er til beskyttelseshjelme til brug i trafikken. Fordi der sker udvikling i materialer, design og brug, bliver der jævnligt udformet nye standarder, hvorfor listen ikke kan anses for udtømmende.

  • Cykelhjelme og hjelme til brugere af skateboards og rulleskøjter: DS/EN 1078

  • Beskyttelseshjelme til småbørn: DS/EN 1080

  • Ridehjelme: DS/EN 1384

  • Ridehjelme med høj ydeevne: DS/EN 14572

I Danmark er der ikke krav om brug af disse beskyttelseshjelme i trafikken.
Der må dog kun sælges hjelme der er CE-mærkede og som lever op til kravene.

Styrthjelme
Der må kun sælges styrthjelme der er godkendte og forsynet med godkendelsesmærkning.
Godkendte styrthjelme er E-mærket eller DS-mærket.
Der er krav om at anvende godkendt styrthjelm ved kørsel på knallert eller motorcykel.
Der må ikke males eller påklæbes udsmykning eller refleksmateriale på en styrthjelm, ligesom der heller ikke må sættes udstyr eller tilbehør fast på hjelmen uden at det er testet og godkendt sammen med hjelmen.

Sidst opdateret: 11.02.2019