Nyheder fra Trafikstyrelsenhttp://trafik-sc.nozebrahosting.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv.aspxHer kan du løbende holde dig orienteret om Trafikstyrelsens aktiviteterInvitation til informationsmøde om tekniske tjenesterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2020/01/Invitation-til-informationsmoede-om-tekniske-tjenester.aspxFærdselsstyrelsen inviterer til informationsmøde for interesserede, der ønsker at blive teknisk tjeneste. Mødet afholdes mandag den 27. januar 2020 kl. 14.00-16.00 i styrelsens lokaler i Ribe.Syn og Køretøjer08.01.2020Nye regler for gebyr og tilsyn med toldsynhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2020/01/Nye-regler-for-gebyr-og-tilsyn-med-toldsyn.aspxMed virkning fra den 1. januar 2020 øger Færdselsstyrelsen sine tilsynsaktiviteter i forhold til synsvirksomhedernes udførelse af toldsyn. Tilsynsaktiviteterne med toldsyn gebyrfinansieres fra samme dato. Syn og Køretøjer02.01.2020Styrelsen har ændret reglerne om brug af tolke og oversættere på kørekortområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/12/Styrelsen-har-aendret-reglerne-om-brug-af-tolke-og-oversaettere-paa-koerekortomraadet.aspxFærdselsstyrelsen har ændret kørekortbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende brug af tolke og oversættere på kørekortområdet. Kørekort22.12.2019Ændring af procedure for EPT-tilladelser ved 9. lodtrækninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/12/Aendring-af-procedure-for-EPTtilladelser-ved-9-lodtraekning.aspxFra og med 9. lodtrækningsrunde vil ansøgere om tilladelser til nulemissionsbiler kun deltage i lodtrækningen om de 50 tilladelser, som er reserveret til nulemission. Erhvervstransport20.12.2019Invitation til opstartsmøde i assessorforum inden for selvkørende teknologihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/12/Invitation-til-opstartsmoede-i-assessorforum-inden-for-selvkoerende-teknologi.aspxFærdselsstyrelsen inviterer til møde i et nyoprettet forum for assessorer, der arbejder med - eller ønsker at arbejde med - selvkørende køretøjer. Mødet afholdes torsdag d. 27. februar 2020 kl. 13.00-15.00 i styrelsens lokaler i Ribe.Kørekort18.12.2019Borgere fra Israel kan nu ombytte deres kørekort uden krav om kontrollerende køreprøvehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/12/Borgere-fra-Israel-kan-nu-ombytte-deres-koerekort.aspxFra den 17. december 2019 kan borgere fra Israel ansøge om at få ombyttet deres kørekort til et dansk kørekort til almindelig bil (kategori B), uden at ansøger skal bestå en kontrollerende køreprøve. Kørekort18.12.2019Færdselsstyrelsen får nye kontaktoplysningerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/12/Faerdselsstyrelsen-faar-nye-kontaktoplysninger.aspxDen 1. januar 2020 bliver Færdselsstyrelsen en selvstændig styrelse. Det betyder, at styrelsen får nye bank-, CVR-, og EAN-oplysninger. Adressen for fysisk post til Færdselsstyrelsen og fysisk aflevering af taxiplader bliver også ændret.Generelle nyheder17.12.2019Bopælskrav udgår af taxilovenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/12/Bopaelskrav-udgaar-af-taxiloven.aspxTaxilov.dk er ændret som følge af, at kravet om, at ejerkredsen af taxiselskaber skal have bopæl i EU eller EØS ikke længere håndhæves.Erhvervstransport16.12.2019Alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/12/Alvorlige-sikkerhedskritiske-fejl-og-mangler-ved-tunge-koeretoejer.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet en række faktaark over de typiske alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer samt en ’Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel’.Erhvervstransport05.12.2019Husk disse regler, hvis du køber et elektrisk løbehjul i julegavehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/12/Husk-disse-regler-hvis-du-koeber-et-elektrisk-loebehjul-i-julegave.aspxMange børn ønsker sig et elektrisk løbehjul til jul. Hvis du overvejer at købe et til dit barn, så er der en række regler, du bør sætte dig ind i først. Syn og Køretøjer04.12.2019Ny bekendtgørelse om taxikørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/12/Ny-bekendtgoerelse-om-taxikoersel.aspxFærdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om taxikørsel. Bekendtgørelsen indeholder nye regler for midlertidige chaufførkort og ændrer datoen for indsendelse af revisorerklæring for kørselskontorer. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.Erhvervstransport03.12.2019Ottende lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport er gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/12/Ottende-lodtraekning-om-tilladelser-til-erhvervsmaessig-persontransport-er-gennemfoert.aspxTil den ottende lodtrækning har Færdselsstyrelsen modtaget ansøgninger fra 2.286 virksomheder om 30.949 EPT-tilladelser til nulemissionsbiler og om 9.776 EPT-tilladelser til almindelige køretøjer. Der er udtrukket 50 tilladelser til nulemissionsbiler og 75 tilladelser til almindelige køretøjer.Erhvervstransport03.12.2019Nye bekendtgørelser regulerer beløb på færdselsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/11/Nye-bekendtgoerelser-regulerer-beloeb-paa-faerdselsomraadet.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet fire nye bekendtgørelser, der fastsætter betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet gældende for 2020.Generelle nyheder28.11.2019Følgegruppe er nedsat som led i Færdselsstyrelsens arbejde med opdatering af de køretøjstekniske reglerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/11/Foelgegruppe-er-nedsat-som-led-i-FS-arbejde-med-opdatering-af-de-koeretoejstekniske-regler.aspxPå informationsmøderne den 5. november 2019 om forordning 2018/858 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer mv. fik branchen information om dannelsen af en følgegruppe. Efter interessetilkendegivelser fra branchen er følgegruppen nu dannet.Syn og Køretøjer28.11.2019Ny kampagne skal få bilister til at tænde baglygternehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/11/Ny-kampagne-skal-faa-bilister-til-at-taende-baglygterne.aspxEn ny kampagne fra Transport- og Boligministeriet, Rådet for Sikker Trafik og Færdselsstyrelsen skal minde bilister om, hvornår de skal tænde lyset, og hvordan bilister kan være sikre på, at lyset er indstillet korrekt foran og bagpå bilen.Syn og Køretøjer19.11.2019Information om forordning 2018/858http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/11/Information-om-forordning-2018-858.aspxDen 1. september 2020 træder en ny forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer i kraft. Færdselsstyrelsen afholdte informationsmøder for brancheorganisationerne den 5. november 2019 om et igangværende projekt, der har til formål at gennemføre den nye forordning 2018/858 af 30. maj 2018.Syn og Køretøjer18.11.2019Er din virksomhed udtaget til kontrol af køre- og hviletid?http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2019/10/Er-din-virksomhed-udtaget-til-kontrol-af-koere-og-hviletid.aspxHvis din virksomhed er udtaget til kontrol, skal du fra den 1. november 2019 indsende data digitalt via e-Boks.Køre- og hviletid31.10.2019Ændring af bekendtgørelse om særtransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/10/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-saertransport.aspxFærdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om særtransport. Formålet med ændringerne er bl.a. at fastlægge kravene for visse typer af særtransporter. Ændringerne træder i kraft den 1. november 2019 og visse konsekvensrettelser træder i kraft den 1. januar 2020. Syn og Køretøjer30.10.2019Nye regler for busser og lastbilers tilladte totalhøjdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/10/Nye-regler-for-busser-og-lastbilers-tilladte-totalhoejde.aspxFærdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer bliver i den forbindelse også ændret. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2020.Syn og Køretøjer30.10.2019Vejledning om syn af køretøjer og Detailforskrifter for Køretøjer er opdaterethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/10/Vejledning-om-syn-af-koeretoejer-og-Detailforskrifter-for-Koeretoejer-er-opdateret.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret Vejledning om syn af køretøjer, som træder i kraft den 1. november 2019. Samtidig træder den nye Detailforskrifter for Køretøjer 2019 i kraft.Syn og Køretøjer24.10.2019Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har evalueret forsøgsordningen med selvkørende bilerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/10/Vejdirektoratet-og-Faerdselsstyrelsen-har-evalueret-forsoegsordningen-med-selvkoerende-biler.aspxEvalueringen af forsøgsordningen for selvkørende biler har givet anledning til en række anbefalinger om tiltag, der skal imødekomme nogle af de udfordringer, som brugerne oplever. Syn og Køretøjer10.10.2019Ny vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2019/10/Ny-vejledning-om-reglerne-paa-koere-og-hviletidsomraadet.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet den første del af vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet. Første del omhandler reglerne i køre- og hviletidsforordningen, hvor anden del, som forventes udarbejdet i løbet af 2020, omhandler reglerne om installation og brug mv. af takografen i takografforordningen samt køre- og hviletidsbekendtgørelsen.Køre- og hviletid04.10.2019Har du ansøgt om en varebilstilladelse?http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/09/Har-du-ansoegt-om-en-varebilstilladelse.aspxDen 1. juli trådte de nye regler for godskørsel med varebiler i kraft. Det betyder, at vognmandsvirksomheder, der kører godskørsel for fremmed regning med varebiler skal opfylde en række krav for at få en varebilstilladelse. Har du ansøgt om en varebilstilladelse skal du være opmærksom på at have indsendt den relevante dokumentation.Erhvervstransport19.09.2019Færdselsstyrelsen bliver selvstændig styrelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/09/Faerdselsstyrelsen-bliver-selvstaendig.aspxGenerelle nyheder13.09.2019Ændring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyrhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/09/Aendring-af-dimensionsbek-og-bek-om-detailforskrifter-for-koeretoejers-indretning-og-udstyr.aspxFærdselsstyrelsen har sendt to bekendtgørelser i høring; ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) samt ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. Der er høringsfrist den 30. september 2019.Syn og Køretøjer09.09.2019Syvende lodtrækning om taxitilladelser er nu gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/09/Syvende-lodtraekning-om-taxitilladelser-er-nu-gennemfoert.aspxTil den syvende lodtrækning er der trukket lod om 125 tilladelser til erhvervsmæssig persontransport (EPT), og som noget nyt er der reserveret 50 tilladelser til nulemissionsbiler. Færdselsstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 2443 virksomheder om 30.817 EPT-tilladelser til nulemissionsbiler og 12.039 EPT-tilladelser til almindelige køretøjer. Der er givet 50 tilladelser til nulemissionsbiler og 75 tilladelser til almindelige køretøjer.Erhvervstransport06.09.2019Nye regler om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/08/Nye-regler-om-koerekort.aspxDen nye kørekortbekendtgørelse indeholder ændringer inden for tolkning og nye regler for det grønlandske kørekort. Derudover reguleres situationen for indehavere af kørekort, der er udstedt af et land, som er udtrådt af EU eller EØS, men som har eller får bopæl i Danmark. Sidst bliver det tilladt, at øvelseskøretøjer må være forsynet med reklamer og lignende under den praktiske køreprøve. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019Kørekort31.08.2019Ændring af bekendtgørelse om taxikørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/07/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-taxikoersel.aspxFærdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om taxikørsel. Der er tale om ændringer af regler, der primært har til formål at gøre sagsbehandlingsreglerne nemmere at administrere og dermed sikre en mere smidig sagsbehandling. Derudover bliver kravet om ekstern censur skærpet. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 2019.Erhvervstransport11.07.2019Ændring af energi- og miljøkrav for køretøjer der anvendes til erhvervsmæssig persontransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/07/Aendring-af-energi-og-miljoekrav-for-koeretoejer-der-anvendes-til-erhvervsmaessig-persontransport.aspxFærdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Ændringerne medfører en trinvis stramning af kravene for køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig persontransport m.v. Ændringerne træder i kraft den 11. juli 2019.Erhvervstransport10.07.2019Vejsidesyn af erhvervskøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/07/Vejsidesyn-af-erhvervskoeretoejer.aspxFærdselsstyrelsen har skærpet kontrollen med tunge køretøjer på vejene. Det sker på baggrund af direktiv 2014/47/EU, der finder anvendelse fra den 20. maj 2018, og som bl.a. fastsætter nye krav til antallet af vejsidesyn. Det betyder, at styrelsen i samarbejde med politiet årligt har en målsætning om at kontrollere cirka 5000 danske og udenlandske køretøjer.Erhvervstransport09.07.2019Ændrede regler for indehavere af EU- eller EØS-kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/07/Aendrede-regler-for-indehavere-af-EU-eller-EOES-koerekort.aspxPå baggrund af Brexits udvikling finder Færdselsstyrelsen det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om kørekort af EU-modellen, der er udstedt af et land, som er udtrådt af EU eller EØS. Derfor sender styrelsen udkast til bekendtgørelse om kørekort i høring med høringsfrist den 5. august 2019.Kørekort08.07.2019Ændring af bekendtgørelser om forsøgsordning for små motoriserede køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/07/Aendring-af-bekendtgoerelser-om-forsoegsordning-for-smaa-motoriserede-koeretoejer.aspxFærdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard samt bekendtgørelse forsøgsordning for motoriseret løbehjul. Ændringerne træder i kraft den 4. juli 2019.Syn og Køretøjer04.07.201950 taxitilladelser til nulemissionsbilerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/07/50-taxitilladelser-til-nulemissionsbiler.aspxI forbindelse med at lov om ændring af taxilov træder i kraft den 1. juli 2019, indføres der nye regler om reservation af 50 EPT-tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal. Det betyder, at der fra syvende lodtrækning af taxitilladelser bliver reserveret 50 tilladelser til kørsel med en nulemissionsbil.Erhvervstransport01.07.2019Vigtig information omkring håndhævelse af nye varebilsreglerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/06/Vigtig-information-omkring-haandhaevelse-af-nye-varebilsregler.aspxI forbindelse med de nye regler for varebilskørsel, der træder i kraft den 1. juli, har Færdselsstyrelsen aftalt med politiet, at politiet i de første tre måneder vil forholde sig vejledende over for de chauffører og vognmænd, der bliver standset og kontrolleret. Erhvervstransport28.06.2019Forlænget ventetid på telefonenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/06/Lang-ventetid-paa-telefonen.aspxDer er i øjeblikket lang ventetid på telefonen. Ringer du på grund af de nye regler for varebilskørsel, kan du også finde svar på Varebilskrav.dk. Her kan du læse mere om, hvad kravene betyder for dig, samt hvordan tilladelsen udstedes.Erhvervstransport28.06.2019Har du ansøgt om tilladelse til godskørsel for fremmed regning i varebil?http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/06/Har-du-ansoegt-om-tilladelse-til-godskoersel-for-fremmed-regning-i-varebil.aspxFra den 1. juli 2019 skal du være i besiddelse af en tilladelse til varebilskørsel, hvis du fortsat vil køre godskørsel for fremmed regning. Herunder kan du læse mere om Færdselsstyrelsens sagsbehandling samt om udstedelse af tilladelsen til godskørsel.Erhvervstransport27.06.2019Ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt godshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/06/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-vejtransport-af-farligt-gods.aspxBekendtgørelsen ændres, så fodnoten til bekendtgørelsens titel indeholder en opdateret reference til et EU-direktiv.Erhvervstransport26.06.2019Nye regler om rutekørsel træder i kraft 1. juli 2019http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/06/Nye-regler-om-rutekoersel-traeder-i-kraft-1-juli-2019.aspxDen nye bekendtgørelse om rutekørsel indeholder bl.a. bestemmelser omkring styrelsens tilsyn, hvilke oplysninger ansøger skal afgive, samt hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel herunder det ændrede afstandskrav. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.Erhvervstransport21.06.2019Den intelligente takograf skal installeres i nyindregistrerede køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2019/06/Den-intelligente-takograf-skal-installeres-i-nyindregistrerede-koeretoejer.aspxAlle køretøjer, der skal udføre kørsel omfattet af reglerne om køre- og hviletid, og som registreres for første gang den 15. juni 2019 eller senere, skal have installeret en intelligent takograf.Køre- og hviletid14.06.2019Sjette lodtrækning om taxitilladelser er gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/06/Sjette-lodtraekning-om-taxitilladelser-er-gennemfoert.aspxFærdselsstyrelsen har til den sjette lodtrækning modtaget ansøgninger fra 2.556 virksomheder om i alt 44.174 tilladelser. Der er givet 125 tilladelser, og der er trukket 100 ansøgninger ud til ventelisten.Erhvervstransport04.06.2019Regler for eksamenskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/05/Regler-for-eksamenskoersel.aspxSæsonen for eksamenskørsel nærmer sig, og derfor orienterer Færdselsstyrelsen her kort om de væsentligste regler.Syn og Køretøjer14.05.2019Nye regler om kontrol og afprøvning af ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/05/Nye-regler-om-kontrol-og-afproevning-af-ibrugtagne-koeretoejer-med-konstruktive-aendringer.aspxDen 1. maj 2019 trådte der nye regler i kraft for prøvnings- og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Det betyder bl.a., at der fastsættes regler for kontrol- og afprøvning af ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer. Syn og Køretøjer08.05.2019Husk at få dit varebilschaufføruddannelsesbevis og din varebilstilladelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/05/Husk-at-faa-dit-varebilschauffoeruddannelsesbevis-og-din-varebilstilladelse.aspxFra den 1. juli 2019 gælder der nye krav til både varebilschauffører og varebilsvognmændene. Færdselsstyrelsen udsender derfor en påmindelse om de nye krav, som chauffører og varebilsvognmændene skal have styr på for at fragte gods i varebiler.Erhvervstransport08.05.2019Ændring af bekendtgørelse om taxikørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/05/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-taxikoersel.aspxFærdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring med henblik på at ændre sagsbehandlingsreglerne. Der er høringsfrist den 14. maj 2019.Kørekort03.05.2019Færdselsstyrelsen har opdateret den grønlandske teoriboghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/04/Faerdselsstyrelsen-har-opdateret-den-groenlandske-teoribog.aspxFærdselsstyrelsen har i samarbejde med det grønlandske politi opdateret teoribog for køreundervisning i Grønland. Kørekort24.04.2019Ændring af bekendtgørelse om rutekørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/04/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-rutekoersel.aspxFærdselsstyrelsen har sendt udkast til ny ’bekendtgørelse om rutekørsel’ i høring med høringsfrist den 13. maj 2019. Udkastet indeholder bl.a. bestemmelser omkring hvilke oplysninger ansøger skal afgive, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel samt styrelsens tilsyn.Erhvervstransport16.04.2019Ændrede regler for særtransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/04/AEndrede-regler-for-saertransport.aspxFærdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om særtransport i høring. Formålet med ændringen er at fastlægge kravene for visse typer af særtransporter. Høringsfristen er den 3. maj 2019.Syn og Køretøjer15.04.2019Ændring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om slæbning af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/04/Aendring-af-dimensionsbekendtgoerelsen-og-bekendtgoerelse-om-slaebning-af-koretojer.aspxFærdselsstyrelsen har sendt følgende bekendtgørelser i høring med frist den 7. maj 2019: ’bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk’ (dimensionsbekendtgørelsen) samt ’bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer’.Syn og Køretøjer12.04.2019Ændring af forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard og forsøgsordning for motoriseret løbehjulhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/04/AEndring-af-forsoegsordning-for-selvbalancerende-koeretoej-motoriseret-skateboard-loebehjul.aspxFærdselsstyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser; ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard samt ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul i høring. Høringsfristen er den 3. maj 2019.Generelle nyheder05.04.2019Ny bekendtgørelse om kørekort sendes i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/04/Ny-bekendtgoerelse-om-koerekort-sendes-i-hoering.aspxFærdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om kørekort i høring. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort. Høringsfristen er den 1. maj 2019.Kørekort05.04.2019Angivelse af bilers brændstofforbrug i Køretøjsregisterethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/03/Angivelse-af-bilers-braendstofforbrug-i-Koeretoejsregisteret.aspxI forbindelse med opgraderingen af Køretøjsregisteret (DMR) udsender Færdselsstyrelsen Meddelelse nr. 2013 med henblik på at vejlede, hvordan synsvirksomheder skal registrere brændstofforbruget i forbindelse med syn.Syn og Køretøjer27.03.2019Ændring af kontrol- og afprøvningsmetoder for ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/03/AEndring-af-kontrol-og-afproevningsmetoder-for-ibrugtagne-koeretoejer-med-konstruktive-aendringer.aspxFærdselsstyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område i høring. Høringsfristen er den 2. april 2019.Syn og Køretøjer22.03.2019Færdselsregler for kørestole – med og uden motorhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/03/Faerdselsregler-for-koerestole-med-og-uden-motor.aspxLæs mere om hvornår et motordrevet køretøj defineres som en kørestol samt om de regler, der gælder for køretøjet i trafikken.Syn og Køretøjer08.03.2019Færdselsstyrelsen har digitaliseret den grønlandske teoriboghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2019/03/Faerdselsstyrelsen-har-digitaliseret-den-groenlandske-teoribog.aspxTeoribog for køreundervisning i Grønland fra 1994 er blevet digitaliseret og er nu tilgængelig på Færdselsstyrelsens hjemmeside.Kørekort05.03.2019Femte lodtrækning om taxitilladelser er gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/03/Femte-lodtraekning-om-taxitilladelser-er-gennemfoert.aspxFærdselsstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 2.249 virksomheder til den femte lodtrækning om i alt 36.421 tilladelser. Der er givet 289 tilladelser, og der er trukket 125 ansøgninger ud til ventelisten.Erhvervstransport01.03.2019Ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/02/Aendring-af-bekendtgorelse-om-udstedelse-af-takografkort.aspxFærdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som ændrer i bekendtgørelsen om udstedelse af takografkort. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2019.Syn og Køretøjer11.02.2019Ændring af energi- og miljøkrav til taxier m.v.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2019/02/Aendring-af-energi-og-miljoekrav-til-taxier-mv.aspxFærdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. i høring. Der er høringsfrist den 7. marts 2019.Erhvervstransport11.02.2019Styrelsens IT-løsninger lukkes ned på lørdag d. 16 februar mellem kl. 10.00 og 13.00http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/02/Styrelsens-systemer-er-nede-torsdag-d-31.aspxPå lørdag d. 16. februar mellem 10.00 og 13.00 lukker styrelsen ned for alle IT-løsninger på grund af nødvendigt vedligehold. Blandt de omfattede løsninger er 'find synsrapport','BAT' mfl., som altså ikke vil kunne tilgås i det ovenstående tidsrum.Generelle nyheder29.01.2019To nye forsøgsordninger for små motoriserede køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/01/To-nye-forsogsordninger-for-smaa-motoriserede-koretojer.aspxDen 17. januar 2019 træder to nye forsøgsordninger med motoriserede køretøjer i kraft. Den ene omfatter løbehjul, mens den anden omfatter selvbalancerende køretøjer – som for eksempel segboards og uniwheels – og motoriserede skateboards. Forsøgsordningerne fastlægger reglerne for, hvordan disse typer køretøjer anvendes lovligt.Generelle nyheder15.01.2019Nye regler for anvendelse af hundetrukne køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/01/Nye-regler-for-anvendelse-af-hundetrukne-koretojer.aspxFærdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer. Bekendtgørelsen fastsætter, hvor kørslen må finde sted samt regler om blandt andet bremser, styretøj og trækkræft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.Syn og Køretøjer10.01.2019WLTP-måling af bilers brændstofforbrughttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/01/WLTP-maling-af-bilers-braendstofforbrug.aspxFolketinget har vedtaget en lovændring omkring registreringsafgift og årlig afgift. Det betyder, at afgifterne nu fastsættes på basis af brændstofforbrug målt efter den såkaldte WLTP-metode. Nye biler skal ved syn kunne registreres korrekt med brændstofforbruget (NEDC2), der stammer fra de nye WLTP-målinger.Syn og Køretøjer10.01.2019K-godkendelser til visse 3-hjulede knallerter udløber den 1. januar 2020http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2019/01/Kgodkendelser-til-visse-3hjulede-knallerter-udloeber-den-1-januar-2020.aspxFra den 1. januar 2020 kan de såkaldte k-godkendelser, der er udstedt til visse 3-hjulede knallerter, ikke længere benyttes som grundlag for salg og ibrugtagning af disse knallerter. I stedet skal knallerterne være EU-typegodkendt.Syn og Køretøjer03.01.2019Ny metode til måling af bilers brændstofforbrug http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/01/Ny-metode-til-maaling-af-bilers-braendstofforbrug.aspxFærdselsstyrelsen udsteder med virkning fra 1. januar 2019 to bekendtgørelser om henholdsvis energimærkning af nye person- og varebiler samt energi- og miljøkrav til taxier.Generelle nyheder02.01.2019Ændring af bekendtgørelse om styrthjelmehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/12/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-styrthjelme.aspxFærdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om styrthjelme. Formålet med ændringerne er, at skærpe reglerne for anvendelse af styrthjelme for førere af motorcykler og knallerter. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.Syn og Køretøjer21.12.2018Ændringer af bekendtgørelse om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2018/12/aendringer-af-bekendtgoerelse-om-koerekort.aspxFærdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om kørekort. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.Kørekort21.12.2018ADR-konventionen (ADR 2019) træder i krafthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/12/ADR-konventionen-ADR-2019-traeder-i-kraft.aspxADR-konventionen (ADR 2019) træder i kraft den 1. januar 2019 og skal anvendes senest den 30. juni 2019.Erhvervstransport19.12.2018Udkast til ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort sendt i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2018/12/Udkast-til-aendring-af-bekendtgoerelse-om-udstedelse-af-takografkort-sendt-i-hoering.aspxFærdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort i høring. Der er høringsfrist den 23. januar 2019.Køre- og hviletid18.12.2018Fjerde lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov er gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/11/Fjerde-lodtraekning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov-er-gennemfoert.aspxFærdselsstyrelsen har til den fjerde lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov modtaget ansøgninger fra 2.126 virksomheder om i alt 30.795 tilladelser. Vinderne af de 150 tilladelser er nu fundet. Der er også trukket 100 ansøgninger ud til ventelisten.Erhvervstransport05.12.2018Ændringer i retningslinjer for vurdering af bilers sikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/11/AEndringer-i-retningslinjer-for-vurdering-af-bilers-sikkerhed.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret de retningslinjer, som gælder ved registreringsafgiftsberegning og energimærke i forbindelse med vurdering af bilers sikkerhed. Retningslinjerne har afsæt i Euro NCAP.Syn og Køretøjer30.11.2018Ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takograferhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2018/11/Ny-bekendtgoerelse-om-autorisation-til-installering-eftersyn-kontrol-og-reparation-af-takografer.aspxFærdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. november 2018.Køre- og hviletid28.11.2018Nye bekendtgørelser om regulering af beløb i henhold til færdselsloven, færdselslov for Grønland samt bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på banehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/11/Nye-bekendtgorelser-om-regulering-af-belob-faerdselslov-for-Gronland-motorlob-paa-bane.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet fire nye bekendtgørelser, der fastsætter betalingsbeløb og forsikringsdækningsbeløb på færdselsområdet gældende for 2019.Generelle nyheder19.11.2018Tekniske problemer med styrelsens hovedtelefonnummerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/11/Tekniske-problemer-med-styrelsens-hovedtelefonnummer.aspxHvis du i disse dage ringer til styrelsen på vores hovednummer, så kan du desværre opleve, at det tager længere tid end normalt at komme igennem. Det skyldes tekniske problemer med vores forbindelser. Vi beklager ulejligheden, og vores Call Center arbejder intenst på at løse problemerne hurtigst muligt. Indtil da må vi bede om, at du udviser tålmodighed. Generelle nyheder09.11.2018Ansøgningsperioden for fjerde lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov forlænges til og med den 21. november 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/11/Ansoegningsperioden-for-fjerde-lodtraekning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov-forlaenges.aspxAnsøgningsfristen forlænges, idet der i ansøgningsperioden har været tekniske problemer med de ansøgningsskemaer, der anvendes til at deltage i lodtrækningen om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.Erhvervstransport09.11.2018Ændring af bekendtgørelse om styrthjelmehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Sikkerhedsudstyr/2018/11/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-styrthjelme.aspxFærdselsstyrelsen sender udkast til ændring af bekendtgørelse om styrthjelme i høring. Formålet med ændringen er at fjerne muligheden for at blive fritaget for pligten til at anvende styrthjelme. Der er høringsfrist den 29. november 2018.Sikkerhedsudstyr07.11.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på vejtransportområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/11/TBST-udsteder-en-ny-gebyr-og-afgiftsbkt-pa-vejtransportomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2019. Bekendtgørelsen omfatter blandt andet en række nye satser, som følge af, at varebiler reguleres i den seneste ændring af lov om godskørsel. Generelle nyheder01.11.2018Nye regler for varebiler træder i kraft den 1. juli 2019http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/11/Nye-regler-for-varebiler-traeder-i-kraft-den-1-juli-2019.aspxFra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.Erhvervstransport01.11.2018Ændring af bekendtgørelse om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2018/11/Aendring-af-bekendtgorelse-om-korekort.aspxFærdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort i høring. Der er høringsfrist den 26. november 2018.Kørekort01.11.2018Høring af forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards og forsøgsordning for motoriserede løbehjulhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/10/Horing-af-forsogsordning-for-selvbalancerende-koretojer-og-motoriserede-skateboards-mm.aspxFærdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards og bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul i høring. Høringsfristen er den 7. november 2018.Generelle nyheder11.10.2018Udkast til bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer sendes i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/10/Udkast-til-bkt-om-autorisation-til-installering-eftersyn-kontrol-og-reparation-af-takografer-horing.aspxFærdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer i høring. Der er høringsfrist den 30. oktober 2018.Syn og Køretøjer04.10.2018Færdselsstyrelsen har opdateret Kørekortmanualenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2018/10/FS-har-opdateret-Korekortmanualen.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret Kørekortmanualen, som kommuner og politiet anvender ved sagsbehandling af kørekortsager.Kørekort04.10.2018Ny metode for måling af køretøjers brændstofforbrug er sendt i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/09/Ny-metode-for-maaling-af-bilers-braendstofforbrug-i-hoering.aspxFærdselsstyrelsen har sendt udkast til to bekendtgørelser om hhv. energimærkning af nye person- og varebiler samt energi- og miljøkrav til taxier i høring. Der er høringsfrist den 5. oktober 2018.Syn og Køretøjer25.09.2018Ændring af bekendtgørelse om styrthjelmehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Sikkerhedsudstyr/2018/09/Aendring-af-bkt-om-styrthjelme.aspxFærdselsstyrelsen sender udkast til ændring af bekendtgørelse om styrthjelme i høring. Formålet med ændringen er at skærpe reglerne for fritagelse for pligten til at anvende styrthjelme.Sikkerhedsudstyr18.09.2018Ændring af bekendtgørelser om kørekort m.v. som følge af oprettelsen af PAChttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2018/09/Aendring-af-bekendtgorelser-om-korekort-mv-som-folge-af-oprettelsen-af-PAC.aspxFærdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere og bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. som følge af oprettelsen af Politiets Administrative Center (PAC) i Midt- og Vestjyllands Politi.Kørekort13.09.2018Høring om tre bekendtgørelser på vejtransportområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/09/Horing-om-tre-bek-på-vejtransportomraadet.aspxFærdselsstyrelsen har sendt tre udkast til bekendtgørelser i høring – læs mere om dem herunder. Der er høringsfrist den 1. oktober 2018.Generelle nyheder04.09.2018Tredje lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov er gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/08/Tredje-lodtraekning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov-er-gennemfoert.aspxFærdselsstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 1.413 virksomheder om i alt 19.931 tilladelser. Lodtrækningen om tilladelserne er nu gennemført, og vinderne af de 150 tilladelser er fundet. Der er også trukket 50 ansøgninger ud til ventelisten.Generelle nyheder31.08.2018Dispensationsadgangen for stort trailerkørekort erhvervet i bil med automatgear forlænges http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/07/Dispensationsadgangen-for-stort-trailkorekort.aspxFærdselsstyrelsen forlænger dispensationsadgangen, der gør det muligt at anvende stort trailerkørekort (B/E), som er erhvervet i en bil med automatgear, i bil med manuelt gear. Forlængelsen sker på baggrund af EU-Kommissionens igangværende arbejde med at ændre 3. kørekortdirektiv.Syn og Køretøjer11.07.2018Ny forsøgsordning for speed pedelecshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/06/Ny-forsgsordning-for-speed-pedelecs.aspxI en ny forsøgsordning bliver det lettere nu at bruge speed pedelecs, som er en hurtigere form for elcykel. Den nye forsøgsordning træder i kraft den 1. juli 2018 og gør det muligt for speed pedelecs at køre på cykelstier.Syn og Køretøjer29.06.2018Nye regler om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/06/Nye-regler-om-brede-landbrugskoretojers-korsel-til-og-fra-dyrskuer.aspxFærdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2018.Syn og Køretøjer19.06.2018Høring over ændret taxibekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/06/Horing-over-aendret-taxibekendtgorelse.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i taxibekendtgørelsen vedrørende dokumentation for kravet til egenkapital. Ved ændringsbekendtgørelsen bliver fejlen rettet, ligesom en henvisning til den gamle taxilov også rettes, og der sker en præcisering i indledningen. Der er høringsfrist den 22. juni 2018.Generelle nyheder15.06.2018Høring over ændret taxibekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/06/Horing-over-andret-taxibekendtgorelse.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i taxibekendtgørelsen vedrørende dokumentation for kravet til egenkapital. Ved ændringsbekendtgørelsen bliver fejlen rettet, ligesom en henvisning til den gamle taxilov også rettes, og der sker en præcisering i indledningen. Der er høringsfrist den 22. juni 2018.Erhvervstransport15.06.2018Regler for eksamenskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/06/Regler-for-eksamenskorsel.aspxSæsonen for eksamenskørsel nærmer sig. Derfor orienterer Færdselsstyrelsen kort om de væsentligste regler.Syn og Køretøjer08.06.2018Anden lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov er gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/06/Anden-lodtraekning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov-er-gennemfort.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 3.049 virksomheder om i alt 44.372 tilladelser. Lodtrækningen er nu gennemført af en ekstern statsautoriseret revisor og modtagerne af de 150 tilladelser er nu fundet. Der er også trukket 50 ansøgninger ud til ventelisten.Generelle nyheder06.06.2018Anden lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov er gennemførthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/06/Anden-lodtrakning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov-er-gennemfort.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgninger fra 3.049 virksomheder om i alt 44.372 tilladelser. Lodtrækningen er nu gennemført af en ekstern statsautoriseret revisor og modtagerne af de 150 tilladelser er nu fundet. Der er også trukket 50 ansøgninger ud til ventelisten.Erhvervstransport06.06.2018Anden lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilov udsættes til onsdag den 6. juni 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/05/Anden-lodtrkning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov-udsttes.aspxI ansøgningsperioden har der været et teknisk nedbrud i betalingssystemet i den eksterne selvbetjeningsplatform, der håndterer ansøgningerne om at deltage i lodtrækningen om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport (’universaltilladelser’) i andet kvartal 2018. Erhvervstransport31.05.2018Ny bekendtgørelse om kombineret transporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/05/Ny-bekendtgorelse-om-kombineret-transport.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport. Bekendtgørelsen gennemfører dele af direktivet om kombineret godstransport, som ikke har været implementeret korrekt i dansk ret. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.Erhvervstransport30.05.2018Nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2018/05/Nye-sanktionsregler-pa-kore-og-hviletidsomradet.aspxDen 1. juni 2018 træder nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som Folketinget tidligere har vedtaget. Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.Køre- og hviletid30.05.2018Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/05/Vejledning-om-betingelser-for-tilladelsesfri-og-tilladelseskraevende-saertransport.aspxFærdselsstyrelsen har udstedt en vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport. Vejledningen redegør for de betingelser, der skal være opfyldt, for at særtransporter er omfattet af særtransportbekendtgørelsen. Generelle nyheder18.05.2018Nye regler for syn af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/05/Nye-regler-for-syn-af-koretojer.aspxFremover skal et køretøj synes ud fra flere obligatoriske minimumskrav. Det skyldes nye EU-regler for periodisk syn og vejsidesyn. De nye regler træder i kraft den 20. maj 2018Syn og Køretøjer09.05.2018Færdselsstyrelsen ændrer praksis for import af restkøretøjer fra EU-landehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/05/Fardselsstyrelsen-andrer-praksis-for-import-af-restkoretojer-fra-EU-lande.aspxFærdselsstyrelsen ændrer fra i dag praksis, således at det fremover vil være muligt at få godkendt import af et brugt restkøretøj (køretøj, der er typegodkendt efter tidligere regler) fra et andet EU- og EØS-land, såfremt køretøjet er godkendt som restkøretøj i eksportlandet og har været registreret i landet i mindst 6 måneder inden eksport.Syn og Køretøjer03.05.2018Ændring af kørekortbekendtgørelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2018/05/Aendring-af-korekortbekendtgorelsen.aspxKørekortbekendtgørelsen bliver ændret som følge af ændring af færdselslovens regler på køre- og hviletidsområdet. Desuden ophæves reglen om tvungen ombytning af kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS-land, såfremt kørekortet har en længere gyldighedstid end 15 år for bil og motorcykel og fem år for lastbil og bus.Kørekort02.05.2018Nye regler om anvendelse af trafikofficials og race marshallshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/04/Nye-regler-om-anvendelse-af-trafikofficials-og-race-marshalls.aspxFærdselsstyrelsen har netop udstedt en ny bekendtgørelse, som giver mulighed for at anvende de såkaldte trafikofficials og race marshalls til at regulere færdslen ved større sports- og kulturarrangementer.Generelle nyheder26.04.2018Høring over ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på banehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/04/Horing-over-andring-af-bekendtgorelse-om-afholdelse-af-motorlob-paa-bane.aspxDen vigtigste ændring af bekendtgørelsen er, at den gør det muligt at pålægge juridiske personer straf for overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. Syn og Køretøjer25.04.2018Høring over nye regler om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/04/Horing-over-nye-regler-om-brede-landbrugskoretojers-korsel-til-og-fra-dyrskuer.aspxFærdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. Høringsfristen er den 18. maj 2018 kl. 12.00.Syn og Køretøjer24.04.2018Nye regler for godkendelse til Tempo 100-kørsel for busserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/03/Nye-regler-for-godkendelse-til-Tempo-100korsel-for-busser.aspxReglerne for Tempo 100-kørsel bliver ændret, så det bliver lettere at få EU-typegodkendte busser registreret til Tempo 100-kørsel, samt at busserne ikke længere skal anvende Tempo 100-mærker.Syn og Køretøjer27.03.2018Nye regler om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbilhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/03/Nye-regler-om-betingelser-for-Tempo-100korsel-med-campingbil.aspxDen nye Tempo 100-ordning betyder, at større campingbiler fremadrettet kan blive godkendt til Tempo 100-kørsel, så de må køre med højere hastighed på motorvej samt på landevej og motortrafikvej.Syn og Køretøjer27.03.2018Præcisering af fortolkningen af ”håndværkerreglen” i vejledning om undtagelserne fra køre- og hviletidsbestemmelsernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2018/03/Praecisering-af-fortolk-af-handvaerkerreglen-i-vejl-om-undtagelserne-fra-kore-og-hviletidsbestemmel.aspxFærdselsstyrelsen præciserer i vejledningen, at transport af letvogne (f.eks. mandskabsvogne) kan være omfattet af ”håndværkerreglen”, hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt.Køre- og hviletid27.03.2018Høring over bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/03/Horing-over-bekendtgorelse-om-visse-former-for-kombineret-godstransport.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ’bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport’. Udkastet implementerer dele af direktivet om kombineret godstransport. Udkastet er sendt i høring med høringsfrist den 5. april 2018.Generelle nyheder08.03.2018Høring over bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/03/Horing-over-bekendtgorelse-om-visse-former-for-kombineret-godstransport.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ’bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport’. Udkastet implementerer dele af direktivet om kombineret godstransport. Udkastet er sendt i høring med høringsfrist den 5. april 2018.Erhvervstransport08.03.2018Nye regler om ombytning af kørekort for borgere fra New Zealandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2018/03/Nye-regler-om-ombytning-af-korekort-for-borgere-fra-New-Zealand.aspxFra den 9. marts 2018 kan borgere fra New Zealand ombytte deres kørekort til almindelig bil (kategori B) til et dansk kørekort, uden at der bliver stillet krav om en kontrollerende køreprøve. Kørekort08.03.2018Lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/03/Lodtraekning-om-tilladelser-til-erhvervsmaessig-persontransport.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdagede fredag den 2. marts, at ansøgninger fra syv virksomheder, der har ansøgt om i alt 13 tilladelser, ved en fejl ikke er indgået i den lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der fandt sted den 28. februar. Generelle nyheder05.03.2018Lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/03/Lodtrakning-om-tilladelser-til-erhvervsmassig-persontransport.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdagede fredag den 2. marts, at ansøgninger fra syv virksomheder, der har ansøgt om i alt 13 tilladelser, ved en fejl ikke er indgået i den lodtrækning om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der fandt sted den 28. februar. Erhvervstransport05.03.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu gennemført første lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilovhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/03/TBST-har-nu-gennemfort-forste-lodtraekning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov.aspxDer er konstateret en stor interesse for at få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov og styrelsen har modtaget ansøgninger fra 1.896 virksomheder om i alt 10.237 tilladelser. De første 200 tilladelser er nu udtrukket. Herudover er der udtrukket 200 ansøgninger til ventelisten.Generelle nyheder01.03.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu gennemført første lodtrækning om tilladelser efter den nye taxilovhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/03/styrelsen-har-nu-gennemfort-forste-lodtraekning-om-tilladelser-efter-den-nye-taxilov.aspxDer er konstateret en stor interesse for at få tilladelse til erhvervsmæssig persontransport efter den nye taxilov og styrelsen har modtaget ansøgninger fra 1.896 virksomheder om i alt 10.237 tilladelser. De første 200 tilladelser er nu udtrukket. Herudover er der udtrukket 200 ansøgninger til ventelisten.Erhvervstransport01.03.2018Høring over ændringsbekendtgørelse om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2018/02/Horing-over-aendringsbekendtgorelse-om-korekort.aspxFærdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af kørekortbekendtgørelsen i høring. Udkastet implementerer bl.a. nye regler for generhvervelse af førerretten. Bekendtgørelsen har høringsfrist den 21. marts 2018.Kørekort28.02.2018Høring over udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere om alternative brændstofferhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/02/Hoering-brugerinfo-forhandlere-alternativ-braendstoffer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere om alternative brændstoffer i høring. Høringsfristen er den 21. marts 2018.Generelle nyheder23.02.2018Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2018/02/Horing-over-udkast-til-bekendtgorelse-om-forsogsordning-for-speed-pedelecs.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs i høring. Høringsfristen er den 8. marts 2018.Syn og Køretøjer13.02.2018Stor interesse for tilladelser efter den nye taxilovhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2018/02/Stor-interesse-for-tilladelser-efter-den-nye-taxilov.aspxDen nye taxilov har været gældende siden 1. januar 2018, og de foreløbige tal viser, at der er endog meget stor interesse for at erhverve de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der pr. 1. januar har erstattet de fire typer tilladelser (taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik) efter den gamle taxilov.Generelle nyheder09.02.2018Stor interesse for tilladelser efter den nye taxilovhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/02/Stor-interesse-for-tilladelser-efter-den-nye-taxilov.aspxDen nye taxilov har været gældende siden 1. januar 2018, og de foreløbige tal viser, at der er endog meget stor interesse for at erhverve de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, der pr. 1. januar har erstattet de fire typer tilladelser (taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik) efter den gamle taxilov.Erhvervstransport09.02.2018Præcisering af undtagelserne fra køre- og hviletidsbestemmelsernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2018/01/Praecisering-af-undtagelserne-fra-kore-og-hviletidsbestemmelserne.aspxFærdselsstyrelsen ændrer fortolkningen af undtagelsesbestemmelsen om specialkøretøjer til vejhjælp i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen.Køre- og hviletid02.01.2018Ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/12/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-godkendelse-og-syn-af-koeretoejer.aspxBekendtgørelsen er en nyudstedelse af den ændringsbekendtgørelse, som Færdselsstyrelsen udstedte i foråret 2017 samt enkelte konsekvensændringer, der følger af den nye taxilov, der træder i kraft den 1. januar 2018.Syn og Køretøjer30.12.2017Ny Vejledning om syn af køretøjer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/12/Ny-Vejledning-om-syn-af-koeretoejer.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret vejledningen om syn af køretøjer, og den nye udgave træder i kraft den 1. januar 2018.Syn og Køretøjer28.12.2017Ændring af bekendtgørelse om kørekort samt ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/12/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-koerekort-og-bekendtgoerelse-om-godkendelse-af-koerelaerere.aspxFærdselsstyrelsen har ændret kørekortbekendtgørelsen og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere. Det sker som følge af vedtagelsen af den nye taxilov, der afskaffer kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.Kørekort23.12.2017Nye bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/12/Nye-bkt-om-undervisningsplaner-for-koreuddannelsen.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet 12 nye bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen, som har til formål at opdatere undervisningsplanerne. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.Kørekort08.12.2017Høring vedrørende kørekortbekendtgørelsen og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/11/Horing-vdr-korekortbkt-og-bkt-om-godkendelse-af-korelaerere.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til kørekortbekendtgørelsen og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere i høring. Der er høringsfrist den 1. december 2017. Kørekort15.11.2017Høring vedrørende taxibekendtgørelse og bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/11/Horing-vdr-taxibkt-og-bkt-om-saerlige-krav-til-biler-til-erhvervsmaessig-persontransport.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til taxibekendtgørelse og til bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport i høring. Der er høringsfrist den 1. december 2017.Syn og Køretøjer10.11.2017Høring over udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bushttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/11/Hoering-over-udkast-til-bekendtgoerelse-om-betingelser-for-Tempo-100-koersel-med-bus.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus i høring. Høringsfristen er tirsdag den 5. december 2017. Syn og Køretøjer07.11.2017Høring over udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbilhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/11/Hoering-over-udkast-til-bekendtgoerelse-om-betingelser-for-Tempo100-koersel-med-campingbil.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil i høring. Høringsfristen er tirsdag den 5. december 2017. Syn og Køretøjer07.11.2017Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/11/Horing-over-bkt-om-aendring-af-bkt-om-godkendelse-og-syn-af-koretojer.aspxFærdselsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer i høring. Der er høringsfrist den 21. november 2017.Syn og Køretøjer01.11.2017Markedskontrol af trafikveste og personreflekser i 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Sikkerhedsudstyr/2017/10/Markedskontrol-af-trafikveste-og-personreflekser-i-2017.aspxFærdselsstyrelsen gennemfører i efteråret 2017 en kontrolindsats rettet imod fabrikanter, importører og detailhandlende af trafikveste og personreflekserSikkerhedsudstyr27.10.2017Ændring af bekendtgørelsen om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/10/Aendring-af-bekendtgoerelsen-om-koerekort.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om kørekort. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober 2017. Formålet med ændringerne er at gøre bekendtgørelsen i stand til at håndtere den nye kørekortmodel, der blev indført pr. 1. september 2017. Kørekort04.10.2017Høring over udkast til bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen for en række kategorier af køretøjer AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 og D1/Ehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/10/Hoering-over-udkast-til-bekendtgoerelser-om-undervisningsplaner-for-koereuddannelsen.aspxFærdselsstyrelsen sender hermed udkast til 12 nye bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen i høring. Bekendtgørelserne dækker følgende kategorier af køretøjer: AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 og D1/E. Der er høringsfrist den 25. oktober 2017. Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. januar 2018.Kørekort02.10.2017Ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/09/Aendring-af-bekendtgorelse-om-slaebning-af-koretojer.aspxBekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer træder i kraft den 1. oktober 2017. Formålet med ændringerne er at fjerne uhensigtsmæssigheder i forhold til strafhjemmel og forsikringsansvar.Syn og Køretøjer28.09.2017Kursus for uddannelse af særligt godkendte kørelærere i privat regihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2017/08/Kursus-for-uddannelse-af-saerligt-godkendte-koerelaerere-i-privat-regi.aspxFærdselsstyrelsen gør det nu muligt at få godkendt privat udbudte kurser, der tilbyder en uddannelse som særlig godkendt kørelærer. Denne mulighed gælder indtil udgangen af 2018. Generelle nyheder23.08.2017Meddelelse om kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/08/Meddelelse-om-kuglekobling-fabrikat-BPW-type-ZKAS-med-stabiliseringsanordning.aspxFærdselsstyrelsen har d.d. udstedt meddelelse nr. 2005 om køretøjers indretning og udstyr mv., som omhandler 50 mm kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning til montering på påhængskøretøjer med stiv trækstang og tilladt totalvægt på indtil 3.500 kg.Syn og Køretøjer22.08.2017Høring over ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/08/Hoering-over-aendring-af-bekendtgoerelse-om-slaebning-af-koeretoejer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om slæbning af køretøjer i høring. Høringsfristen er den 11. september 2017.Syn og Køretøjer15.08.2017Muligheden for omklassificering fra ATV til traktor ophører http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/08/Muligheden-for-omklassificering-fra-ATV-til-traktor-ophorer.aspxATV’ere (All Terain Vehicles) er 4-hjulede ’motorcykler’, som normalt registreres som person- eller varebiler. Hidtil har Færdselsstyrelsen tilladt, at ATV’ere i visse tilfælde kunne omklassificeres til traktor. Denne mulighed ophører for nye ATV’ere, som hentes til Danmark fra 1. september 2017.Syn og Køretøjer04.08.2017Ny meddelelse om automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFChttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/07/meddelelse-2003.aspxFærdselsstyrelsen har udstedt meddelelse nr. 2003 om køretøjers indretning og udstyr mv., som omhandler et automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC til montering på lastbiler og påhængsvogne hertil. Meddelelsen erstatter samtidigt en tidligere meddelelse nr. 1935 om systemet.Syn og Køretøjer04.07.2017Ny vejledning om syn af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/06/Ny-vejledning-om-syn-af-koeretoejer.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret vejledningen om syn af køretøjer, der benyttes af synsvirksomheder i forbindelse med syn af køretøjer. Den opdaterede vejledning træder i kraft den 1. juli 2017.Syn og Køretøjer30.06.2017Færdselsstyrelsen har opdateret Kørekortmanualenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/06/Faerdselsstyrelsen-har-opdateret-Koerekortmanualen.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret Kørekortmanualen, som anvendes ved kommunernes og politiets sagsbehandling af kørekortsager.Kørekort29.06.2017Ny bekendtgørelse om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/06/Ny-bekendtgorelse-om-korekort.aspxDen 1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse om kørekort i kraft. Bekendtgørelsen indebærer en række ændringer som følge af ændring af færdselsloven.Kørekort28.06.2017Nye regler om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2017/06/Nye-regler-om-assessorer-i-fm-forsog-m-selvkorende-motorkoretojer.aspxDen 1. juli 2017 træder nye regler i kraft om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer.Generelle nyheder27.06.2017Nye regler for fornyelse af kørekort for borgere over 75 år http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/06/Nye-regler-for-fornyelse-af-koerekort-for-borgere-over-75-aar.aspxFra og med den 1. juli bortfalder den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for førere af motorkøretøjer i gruppe 1. Samtidig stiller loven som hovedregel ikke længere krav om lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort. Kørekort22.06.2017Præcisering af undtagelserne fra køre- og hviletidsbestemmelsernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2017/06/Praecisering-af-undtagelserne-fra-koere-og-hviletidsbestemmelserne.aspxFærdselsstyrelsen præciserer, at ændringen af fortolkningen af ”håndværkerreglen” i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen fra 1. januar 2017 også omfatter transport mellem to erhvervsdrivende som led i en håndværksmæssig ydelse, hvor føreren ikke selv forestår alle opgaver.Generelle nyheder14.06.2017Nye regler om mærkningskrav for køretøjer der kan anvende alternative brændstofferhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/06/Nye-regler-om-maerkningskrav-for-koeretoejer-der-kan-anvende-alternative-braendstoffer.aspxDe nye regler omhandler motorkøretøjers mærkning med et eller flere symboler, som angiver hvilke typer af alternative brændstoffer, køretøjet kan anvende. Syn og Køretøjer14.06.2017Nye regler for produkttilsyn på færdselsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Sikkerhedsudstyr/2017/05/Nye-regler-for-produkttilsyn-paa-faerdselsomraadet.aspxDe nye regler omhandler udtagning og undersøgelse i forbindelse med produkttilsyn og udspringer af en ændring i færdselsloven. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2017.Sikkerhedsudstyr16.05.2017Frontmonteret udstyr på lastbilhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/05/Frontmonteret-udstyr-paa-lastbil.aspxFærdselsstyrelsen har præciseret fortolkningen af bestemmelserne om afskærmning af frontmonteret udstyr på lastbil.Syn og Køretøjer09.05.2017Høring over udkast til bekendtgørelse om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2017/05/Hoering-over-bekendtgoerelse-om-assessorer-ifm-forsoeg-med-selvkoerende-motorkoeretoejer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring, som udmønter en del af det verserende lovforslag L 120 om ændring af færdselsloven, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2017, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Høringsfristen for bekendtgørelsen er den 30. maj 2017.Generelle nyheder04.05.2017Regler for eksamenskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/05/Regler-for-eksamenskoersel.aspxSæsonen for eksamenskørsel nærmer sig, og derfor orienterer Færdselsstyrelsen her kort om de væsentligste regler.Syn og Køretøjer04.05.2017Høring over udkast til bekendtgørelse om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/05/Horing-over-udkast-til-bekendtgorelse-om-korekort.aspxFærdselsstyrelsen sendte den 1. maj et udkast til en ny kørekortbekendtgørelse i høring, som blandt andet ændrer reglerne for kørekort til ældre og ændrer bekendtgørelsens bilag 2 om mindstekrav til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Der er høringsfrist den 29. maj 2017.Kørekort02.05.2017Høring over udkast til ændringsbekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyrhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/04/Aendringsbekendtgoerelse-om-detailforskrifter-for-koeretoejers-indretning-og-udstyr.aspxFærdselsstyrelsen har sendt udkast til nye regler om motorkøretøjers mærkning med angivelse af hvilke typer brændstof, køretøjet kan anvende, i høring. Høringsfristen er den 10. maj 2017.Syn og Køretøjer10.04.2017Ny meddelelse om registrering af blokvogne m.m. i DMRhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/03/Ny-meddelelse-om-registrering-af-blokvogne-mm-i-DMR.aspxI den ny meddelelse orienterer Færdselsstyrelsen om de oplysninger, der skal anføres i Køretøjsregisteret (DMR) i forbindelse med registrering af blokvogne og mobilkraner m.v.Syn og Køretøjer31.03.2017Høring over nye regler for produkttilsyn på færdselsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Sikkerhedsudstyr/2017/03/Horing-over-nye-regler-for-produkttilsyn-paa-faerdselsomraadet.aspxDe nye regler omhandler udtagning og undersøgelse i forbindelse med produkttilsyn og udspringer af en ændring i færdselsloven. Høringsfristen er den 28. april 2017.Sikkerhedsudstyr20.03.2017Mulighed for dispensation fra regler for kørekort erhvervet i køretøjer med automatgear (kun for kategori B/E) http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/03/Mulighed-for-dispensation-fra-regler-for-korekort-erhvervet-i-koretojer-med-automatgear.aspxFærdselsstyrelsen orienterer om mulighed for dispensation som følge af ændring af regler om stort trailerkørekort til bil (kategori B/E)Kørekort20.03.2017Høring over ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer samt ændring af bekendtgørelse om synsvirksomheder http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/02/Horing-over-aendring-af-bekendtgorelse-om-godkendelse-og-syn-af-koretojer.aspxFærdselsstyrelsen har i dag sendt udkast til ændringer af ’Synsbekendtgørelsen’ og ’Synsvirksomhedsbekendtgørelsen’ i høring. Ændringerne er baseret på EU-regler om periodisk syn og om kontrol af erhvervskøretøjer på vejene. Høringsfristen er den 3. april 2017.Syn og Køretøjer01.03.2017Ny ændring af bekendtgørelse om kørekort http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/02/Ny-aendring-af-bekendtgorelse-om-korekort.aspxDen 1. marts 2017 ændres bekendtgørelse om kørekort i forhold til høreevne for førere af visse køretøjer mv. Kørekort28.02.2017Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/02/Hoering-over-udkast-til-bekendtgoerelse-om-aendring-af-bekendtgoerelse-om-koerekort.aspxMed denne ændringsbekendtgørelse ændres bekendtgørelse om kørekort i forhold til høreevne for førere af visse køretøjer. Samtidig indebærer den en ny formulering af bekendtgørelsens bilag 8, afsnit II, om de EU-harmoniserede kørekortkoder. Kørekort09.02.2017Færdselsstyrelsen inviterer til fyraftensmøde om nye veje i virksomhedskontrollenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2017/01/Faerdselsstyrelsen-inviterer-til-fyraftensmode-om-nye-veje-i-virksomhedskontrollen.aspxFærdselsstyrelsen inviterer til åbent fyraftensmøde den 22. februar om nye veje i virksomhedskontrollen. Mødet er åbent for alle interessenter i transportbranchen.Generelle nyheder19.01.2017Forlænget dispensation til godkendelse af anhængertræk på bilerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2017/01/Forlaenget-dispensation-til-godkendelse-af-anhaengertraek-paa-biler.aspxFærdselsstyrelsen forlænger muligheden for at montere godkendte anhængertræk på biler Syn og Køretøjer11.01.2017Mulighed for dispensation som følge af nye regler om stort trailerkørekort til bil (kategori B/E)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2017/01/Mulighed-for-dispensation-som-foelge-af-nye-regler-om-stort-trailerkoerekort-til-bil-kategori-BE.aspxFærdselsstyrelsen orienterer om mulighed for dispensation som følge af ændring af regler om stort trailerkørekort til bil (manuelt gear og automatgear). Kørekort09.01.2017Ny Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer – januar 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/12/Ny-Detailforskrifter-for-Koeretoejer-og-Vejledning-om-syn-af-koeretoejer-januar-2017.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret vejledningen om syn af køretøjer, og den nye udgave træder i kraft den 1. januar 2017. Samtidig træder den nye Detailforskrifter for Køretøjer 2017 i kraft.Syn og Køretøjer31.12.2016Nye regler om mulighed for kørsel med op til 40 km/t med visse køretøjer (Tempo 40-kørsel)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/12/Nye-regler-om-mulighed-for-koersel-med-op-til-40-km-med-visse-koeretoejer-Tempo-40-koersel.aspxDen 1. januar 2017 træder nye regler i kraft om muligheden for at køre med op til 40 km/t med godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber, såfremt de opfylder betingelserne i bekendtgørelsen.Syn og Køretøjer23.12.2016Trafik- og Byggestyrelsen stopper anvendelse af PBS/Nets ved fakturering http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2016/11/Trafik-og-Byggestyrelsen-stopper-anvendelse-af-PBS-Nets.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har valgt at stoppe brugen af PBS/Nets i forbindelse med udsendelse af fakturaer. Har du fakturaer fra styrelsen - herunder Færdselsstyrelsen - som er tilmeldt til betalingsservice (PBS), vil disse altså ikke blive opkrævet via betalingsservice.Generelle nyheder23.11.2016Høring over udkast til regulering af beløbsgrænser for ansvarsforsikringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/11/Horing-over-udkast-til-regulering-af-belobsgraenser-for-ansvarsforsikring.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet nye bekendtgørelser, der regulerer ansvarsforsikringsbeløbene for motordrevne køretøjer i henholdsvis Danmark og Grønland.Syn og Køretøjer04.11.2016Borgere fra Serbien kan nu ombytte deres kørekort uden krav om kontrollerende køreprøvehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2016/10/Borgere-fra-Serbien-kan-nu-ombytte-deres-korekort-uden-krav-om-kontrollerende-koreprove.aspxFra den 12. oktober 2016 er Serbien optaget på listen over lande, hvis borgere kan ombytte deres kørekort uden kontrollerende køreprøve.Kørekort11.10.2016Høring over nye bestemmelser i Detailforskrifter for Køretøjer og i dimensionsbekendtgørelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/10/Horing-over-nye-bestemmelser-i-datailforskrifter-for-koretojer.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret en række bestemmelser i ’Detailforskrifter for Køretøjer’ (2017) samt i ’dimensionsbekendtgørelsen’. Begge er sendt i høring med høringsfrist den 25. oktober 2016.Syn og Køretøjer10.10.2016Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallerthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2016/09/Nedsaettelse-af-aldersgraensen-for-koerekort-til-lille-knallert.aspxPr. 1. oktober 2016 nedsættes aldersgrænsen for udstedelse af kørekort til lille knallert til 15 år.Kørekort30.09.2016Meddelelse om beregning af brændstofforbrug for autocamperehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/07/Meddelelse-om-beregning-af-brndstofforbrug-for-autocampere.aspxFærdselsstyrelsen har netop udstedt ’Meddelelse nr. 1997 om køretøjers indretning og udstyr mv.', som oplyser om de nye regler for fastsættelse af brændstofforbrug for autocampere og tunge varebiler.Syn og Køretøjer22.07.2016Nye regler om cyklers indretning og udstyr http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/07/Nye-regler-om-cyklers-indretning-og-udstyr.aspxDen 1. juli 2016 trådte en ny bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. i kraft. Bekendtgørelsen tillader op til seks børn på en cykel, lemper kravene til cykellygter og fastsætter endelige regler for elektrisk drevne en-akslede køretøjer. Syn og Køretøjer05.07.2016Tempo 100-påhængskøretøjer til bilhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/06/Tempo-100-pahangskoretojer-til-bil.aspxFærdselsstyrelsens meddelelse nr. 1996 om køretøjers indretning og udstyr mv. oplyser om Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer til bil.Syn og Køretøjer29.06.2016Praksisændringerne for selvstudium er opdateret i lærervejledningerne for køreuddannelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2016/06/Praksisaendring-for-selvstudium.aspxFærdselsstyrelsen har ændret praksis, når det gælder muligheden for at tage en del af køreuddannelsen som selvstudium. Derfor har Færdselsstyrelsen nu opdateret lærervejledningernes afsnit om selvstudium.Kørekort29.06.2016Nye regler for slæbningskøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/06/Nye-regler-for-slabningskoretojer.aspxFremover må slæbningskøretøjer køre med samme hastighed som lastbiler. Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Færdselsstyrelsen, som træder i kraft d. 1. juli 2016.Syn og Køretøjer16.06.2016Nye regler for prøvnings- og kontrolinstanser http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/06/Nye-regler-for-prvnings-og-kontrolinstanser.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt fem bekendtgørelser, som skal skabe klare rammer for prøvnings- og kontrolinstanser på Færdselsstyrelsens område. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2016.Syn og Køretøjer15.06.2016Høring over betingelser for Tempo 40-kørsel med traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/06/Horing-over-betingelser-for-Tempo-40korsel-med-traktorer-motorredskaber-og-pahangskoretojer.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastlægger betingelserne for, at traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer kan køre op til 40 km/t. Bekendtgørelsen er sendt i høring med svarfrist den 1. august 2016.Syn og Køretøjer14.06.2016Forsøg med tunge bæltekøretøjer til landbrug på statsvejnettethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/06/Forsog-med-tunge-baltekoretojer.aspxMed ikrafttrædelse af ny bekendtgørelse får tunge landbrugskøretøjer med gummibælter lov til – som et forsøg – at køre på statsvejnettet i resten af 2016. Dog er der fastsatte grænser for køretøjets vægt, og desuden skal køretøjerne monteres med GPS-sporing.Syn og Køretøjer11.06.2016Nye regler om chiptuninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/06/Nye-regler-om-chiptuning.aspxFra 1. juli 2016 træder nye regler om chiptuning i kraft. Bekendtgørelsen indfører forbud mod udførelse af chiptuning, som ikke opfylder de gældende bestemmelser om luftforurening. Endvidere stiller bekendtgørelsen krav om udfyldelse og opbevaring af tro- og love-erklæringer i forbindelse med salg af chiptuningsudstyr til motordrevne køretøjer beregnet til motorløb.Syn og Køretøjer02.06.2016Ændring af praksis for selvstudium under køreuddannelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2016/06/Aendring-af-praksis-for-selvstudium-udner-koreuddannelsen.aspxPå baggrund af en henvendelse fra Ombudsmanden ændrer Færdselsstyrelsen nu praksis, når det gælder muligheden for at tage en del af køreuddannelsen som selvstudium. Kørekort01.06.2016Nye regler for eksamens- og optogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/05/Nye-regler-for-eksamens-og-optogskorsel.aspxMed en ny bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. udvides reglerne for studenterkørsel til også at omfatte andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale, når disse har en varighed af mindst 2 år. Studenterkørsel skifter dermed navn til eksamenskørsel.Syn og Køretøjer31.05.2016Nye regler om Tempo 100-kørsel med campingvogn og andre påhængskøretøjer til bilhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/05/nye-regler-om-tempo-100-korsel.aspxFra 1. juli 2016 bliver det tilladt for bilister med campingvogne eller andre påhængskøretøjer at køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark, hvis campingvognen/påhængskøretøjet er godkendt og mærket i en synshal efter den danske ordning.Syn og Køretøjer27.05.2016Ny bekendtgørelse om minitruckhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/04/Ny-bekendtgorelse-om-minitruck.aspxFra 1. juli 2016 forhøjes den tilladte konstruktive hastighed for minitruck fra 30 til 40 km i timen. (Den tilladte hastighed efter færdselsloven er dog ikke ændret). Endvidere løftes egenvægtsgrænsen for de omfattede køretøjer til 1500 kg. Syn og Køretøjer14.04.2016Høring over nye regler om chiptuninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/04/horing-over-nye-regler-om-chiptuning.aspxFærdselsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der indfører forbud mod udførelse af chiptuning, som ikke opfylder de gældende bestemmelser om luftforurening. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist for svar den 29. april 2016.Syn og Køretøjer06.04.2016Ny bekendtgørelse om ombytning af udenlandske kørekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2016/04/Ny-bekendtgrelse-om-ombytning-af-udenlandske-korekort.aspxDen 1. april 2016 træder en ny bekendtgørelse i kraft med nye regler for ombytning af udenlandske kørekort til dansk kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve. Dette betyder bl.a. at borgere fra USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina og Øen Man kan ombytte deres kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve. Kørekort01.04.2016Høring over fem bekendtgørelser vedrørende prøvningsinstanser på Færdselsstyrelsens område http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/03/Horing-over-fem-bekendtgorelser-vedr-proveinstanser.aspxTrafik- og Byggestyrelsen ønsker at skabe klare retlige rammer for de virksomheder, der er med til sikre, at tekniske krav til køretøjer bliver overholdt.Syn og Køretøjer07.03.2016Tre nye bekendtgørelser på køre- og hviletidsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Køre-og-hviletid/2016/02/tre-nye-bekendtgorelse-paa-kore-og-hviletidsomraadet.aspxTakografforordningen finder anvendelse fra 2. marts 2016. I den forbindelse er de tre bekendtgørelser, køre- og hviletidsbekendtgørelsen, værkstedsautorisationsbekendtgørelsen og fartskriverkortbekendtgørelsen (nu takografkortbekendtgørelsen) konsekvensændret.Køre- og hviletid01.03.2016Færdselsstyrelsen har opdateret Kørekortmanualen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2016/02/Fardselsstyrelsen-opdaterer-korekortmanualen.aspxFærdselsstyrelsen har opdateret Kørekortmanualen, som anvendes ved kommunernes og politiets sagsbehandling af kørekortsager. Kørekort19.02.2016Nye telefonnumre til medarbejdere i Færdselsstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2016/02/Nye-telefonnumre-til-medarbejdere-i-Fardselsstyrelsen.aspxDe medarbejdere i Færdselsstyrelsen, der tidligere har været ansat i Trafik- og Byggestyrelsens Center for Biler og Grøn Transport, har fået nye telefonnumre.Generelle nyheder11.02.2016Trafik- og Byggestyrelsen fremlægger principper for godkendelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2016/02/Trafik-og-byggestyrelsen-fremlagger-principper-for-godkendelse.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en række principper for, hvordan styrelsen vil varetage sit godkendelsesarbejde.Generelle nyheder04.02.2016Høring over ændrede regler på køre- og hviletidsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/01/horing-over-andrede-regler-pa-kore-hviletid.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt udkast til ændring af tre bekendtgørelser på køre- og hviletidsområdet i høring. Med ændringsbekendtgørelserne gennemføres de nødvendige konsekvensændringer som følge af vedtagelse af takografforordningen. Fristen for høringen er 12. februar 2016.Syn og Køretøjer28.01.2016Kom til åbent hus hos Færdselsstyrelsen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2016/01/Kom-til-aabent-hus-i-fardselsstyrelsen.aspxMandag den 1. februar 2016 åbner Færdselsstyrelsen på Amtsgården i Ribe. Generelle nyheder28.01.2016Færdselsstyrelsen godt på vej med ny direktørhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2015/12/FS-godt-paa-vej-med-ny-direktor.aspxFærdselsstyrelsens nye direktør bliver den 38-årige Stefan Søsted. Han skal stå for opbygning af Færdselsstyrelsen i Ribe.Generelle nyheder11.12.2015Køb de rigtige reflekser!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2015/12/Kob-de-rigtige-reflekser.aspxDet er vigtigt at huske reflekserne, når du bevæger dig rundt i trafikken – særligt i den mørke vintertid. Desværre er der stor forskel på de reflekser, som sælges i butikkerne, og ikke alle er godkendte og mærkede efter reglerne. Kig derfor efter godkendelsesmærket, når du køber reflekser.Generelle nyheder08.12.2015Trafik- og Byggestyrelsen opdaterer gebyrsatserne på vejområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/12/Trafik-og-byggestyrelsen-opdatere-gebyrsatserne-paa-vejomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse, der opdaterer gebyrsatser for vejområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016.Syn og Køretøjer04.12.2015Høring over bekendtgørelser om Tempo 100 for visse påhængskøretøjer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/12/Horing-over-tempo-100.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt udkast til 'bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil' og 'bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer' i høring. Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelserne skal være modtaget i Trafik- og Byggestyrelsen senest den 1. februar 2016.Syn og Køretøjer01.12.2015Høring over bekendtgørelser om undervisningsplaner for visse køreuddannelser http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/11/Horing-over-undervisningsplaner.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har i dag sendt syv udkast til bekendtgørelser i høring om undervisningsplaner for køreuddannelsen af bl.a. stor knallert, lille bus/lastbil m/u påhængskøretøj. Med ændringerne skal der i køreuddannelserne repeteres de vigtigste principper om sikkerhedsafstand og bremselængde, som det også kendes fra køreuddannelse til personbil. Udkastene har høringsfrist den 3. december 2015. Syn og Køretøjer20.11.2015Nogle julegaver er kun til begrænset brughttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/11/Nogle-julegaver-er-kun-til-begranset-brug.aspxMange selvbalancerende køretøjer må kun bruges på privatområder eller specielt indrettede skaterparker Syn og Køretøjer19.11.2015Ny vejledning om syn af køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/10/Ny-vejledning-om-syn-af-koretojer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har opdateret vejledningen om syn af køretøjer, som træder i kraft den 1. november 2015.Syn og Køretøjer29.10.2015Uforsvarlig kørsel om natten fører til alvorlige ulykker http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2015/10/uforsvarlig-korsel.aspxAlkohol er årsag til en meget stor del af de trafikulykker, der sker i de sene aftentimer og om natten. Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for vejtrafikulykker. Generelle nyheder27.10.2015Ændring af dimensionsbekendtgørelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/10/andring-af-dimensionsbekendtgorelsen--Medbringertruck.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt ændringer til dimensionsbekendtgørelsen, som muliggør kørsel med medbringertruck uden at denne medregnes i køretøjets eller vogntogets længde. Ændringerne træder i kraft den 15. oktober 2015.Syn og Køretøjer15.10.2015Kampagne mod højresvingsulykkerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/10/Kampagne-mod-hojresvingsulykker.aspxSet over ti år har 50 cyklister mistet livet i højresvingsulykker. Nu vil en aktuel kampagne minde cyklister om, hvordan de bedst passer på sig selv. Chaufførerne skal også blive bedre til at holde øje med cyklisterne.Syn og Køretøjer07.10.2015Forsøgsordning med forhøjede vægte for bæltekøretøjer på statens vejnethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/09/Forsogs-ordning-med-forhojede-vagte-for-baltekoretojer-pa-statens-vejned.aspxTransport- og Bygningsministeren har iværksat en forsøgsordning om kørsel med forhøjede vægte for bæltekøretøjer på statens vejnet. Forsøget betyder, at bæltekøretøjer indtil 1. december 2015 kan køre med forhøjede vægte på dele af det danske statsvejnet. Syn og Køretøjer30.09.2015I Danmark er cirka 90.000 biler omfattet af snyd fra VW-gruppenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/09/VW-DK-statistik.aspxDet drejer sig om bilmærkerne VW, Audi, Skoda og Seat, og der er tale om både personbiler og varebiler.Syn og Køretøjer28.09.2015Høring over cyklers indretning og udstyrhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/09/Horing-over-cyklers-indretning-og-udstyr.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. i høring. Udkastet har høringsfrist den 22. oktober 2015.Syn og Køretøjer24.09.2015Ændret bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/09/Andret-bekendtgorelse-om-detailforskrifter.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, der genindfører de krav for varebil N1, der var gældende før den 1. september 2015. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. september 2015. Syn og Køretøjer17.09.2015Nye energi- og miljøkrav til taxier og limousinerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/09/Ny-energi-og-miljokrav-til-taxier-og-limosiner.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en revideret udgave af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav, der blandt andet indebærer skærpede krav til taxaer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. okt. 2015.Syn og Køretøjer16.09.2015Nye regler for EU-typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/09/Nye-regler-for-EU-typegodkendelser.aspxFremover bliver det muligt at EU-typegodkende alle landbrugs- og skovbrugstraktorer uanset tophastighed. Hidtil har det kun været muligt at EU-typegodkende køretøjer, der havde en tophastighed på højst 40 km/t. Syn og Køretøjer14.09.2015Nye detailforskrifter for køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/08/Nye-detailforskrifter-for-koretojer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ændring til bekendtgørelse om Detailforskrifter for Køretøjer, der blandt andet indebærer skærpede grænser for luftforurening og krav til sikkerhedsmæssige forbedringer på lastbiler og busser.Syn og Køretøjer28.08.2015Godkendelse af Tempo 100-ambulancerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/08/Godkendelse-af-tempo-100-ambulancer.aspxDen 1. september 2015 indføres der mulighed for godkendelse og registrering af ambulancer som Tempo 100-ambulance.Syn og Køretøjer28.08.2015Høring over nye bestemmelser i Detailforskrifter for Køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/07/Horing-over-nye-bestemmelser-i-Detailforskrifter-for-Koretojer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt et udkast til ændring af Detailforskrifter for Køretøjer i høring. Udkastet har høringsfrist den 17. august 2015Syn og Køretøjer09.07.2015Trafikstyrelsen skifter navnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2015/07/Trafikstyrelsen-skifter-navn.aspxI forlængelse af regeringsdannelsen skifter Trafikstyrelsen navn til Trafik- og Byggestyrelsen. Generelle nyheder08.07.2015Ventetid på styrelsens telefonerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2015/07/Ventetid-på-Trafikstyrelsens-telefoner.aspxDer kan I øjeblikket forekomme ventetid, når du ringer til Trafik- og Byggestyrelsens hovednummer. Generelle nyheder08.07.2015Ny bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvejhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/05/Ny-bekendtgorelse-om-betingelser-for-Tempo-100bus-pa-motorvej.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2015 og ændrer dokumentationskravene for udenlandske vognmænd, der ønsker en dansk Tempo 100-godkendelse.Syn og Køretøjer02.06.2015Undgå højresvingsulykkerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/05/Undga-hojresvingsulykker.aspxTransportministeriet har sammen Trafikstyrelsen, Rådet for Sikker Trafik og 13 organisationer og virksomheder igangsat en ny kampagne, der skal hindre højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister. Syn og Køretøjer11.05.2015Trafikstyrelsen rydder op i reglernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/04/Trafikstyrelsen-rydder-op-i-reglerne.aspxTrafikstyrelsen ophæver 44 regler, der alle omhandler tekniske krav til køretøjer. Det sker via en ophævelsesbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. maj 2015. Syn og Køretøjer29.04.2015Høring over betingelser for Tempo 100-busser på motorvejhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/03/Horing-over-betingelser-for-Tempo-100-busser-pa-motorvej.aspxTrafikstyrelsen har i dag sendt et udkast til 'bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej' i høring. Høringsfristen udløber den 13. april 2015.Syn og Køretøjer10.03.2015Vurdering af bilers sikkerhed på basis af Euro NCAPhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/02/Vurdering-af-bilers-sikkerhed-pa-basis-af-Euro-NCAP.aspxTrafikstyrelsen har i meddelelse nr. 1989 opdateret retningslinjerne for, hvordan danske biler sikkerhedsvurderes ved registrering. Syn og Køretøjer20.02.2015Ny mulighed for registrering af busser i Køretøjsregisterethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/01/Ny-mulighed-for-registrering-af-busser.aspxDen 19. januar 2015 indføres en ny mulighed for registrering af bussers anvendelse i Køretøjsregisteret. Fremover vil busser kunne registreres med anvendelsen ”kun godkendt til rutekørsel”. Syn og Køretøjer14.01.2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle-nyheder/2019/04/test.aspxGenerelle nyhederÆndrede undervisningsplaner for visse køreuddannelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2015/12/Andrede-undervisningsplaner-for-visse-køreuddannelser.aspxMed ændringerne i 7 bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelser til bl.a. stor knallert, lille bus/lastbil m/u påhængskøretøj skal der fremover undervises i de vigtigste principper for bremselængde og sikkerhedsafstand mellem køretøjer, som det også kendes fra køreuddannelse til personbil.Syn og KøretøjerTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender revision af gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på vejtransportområdet i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/09/styrelsen-sender-revision-af-gebyr-og-afgiftsbekendtgorelse-på-vejtransportomraadet-i-horing.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2019. Udkastet omfatter blandt andet en række nye satser, som følge af, at varebiler reguleres i den seneste ændring af lov om godskørsel. Høringsfristen er den 2. oktober 2018.Erhvervstransport