Nyt udkast til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer er sendt i høring
11.02.2020

Ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer har været i høring i perioden 18. december 2019 til 22. januar 2020. På baggrund af modtagne høringssvar har transportministeren fundet anledning til at justere lovforslaget på enkelte områder, og et nyt udkast er derfor sendt i høring.

Det nye udkast til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer er sendt i en supplerende høring og vil være tilgængeligt på høringsportalen. Høringsfristen er 24. februar 2020.
 
Der er tale om justeringer i lovforslaget på følgende områder:
  • For nationale typegodkendelser af små serier og nationale individuelle godkendelser har Færdselsstyrelsen i de tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, mulighed for at fastsætte alternative krav, som i videst muligt omfang svarer til forordningernes krav

  • For ibrugtagne og konstruktivt ændrede køretøjer samt ibrugtagne køretøjer importeret fra tredjelande foreslåes en national godkendelsesordning, hvor kontrollen af køretøjerne udføres af tredjepartsorganer. Hensigten er blandt andet at kunne udpege tredjepartsorganer til mindre prøvningsområder og ud fra lempeligere krav

  • For at give branchen større mulighed for at omstille sig til en ny godkendelsesordning, foreslås det med lovforslaget, at transportministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelse af visse dele af lovforslaget. Herudover vil der blandt andet være en mulighed for at fastsætte en overgangsordning for national individuel godkendelse af nye motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil
Sidst opdateret: 12.02.2020