Nye regler for gebyr og tilsyn med toldsyn
02.01.2020

Med virkning fra den 1. januar 2020 øger Færdselsstyrelsen sine tilsynsaktiviteter i forhold til synsvirksomhedernes udførelse af toldsyn. Tilsynsaktiviteterne med toldsyn gebyrfinansieres fra samme dato.

Som led i implementeringen af den politisk indgåede ”Aftale om styrket efterlevelse på motorområdet” vedtog Folketinget den 21. november 2019 en ændring af synsloven, der blandt andet præciserer, at Færdselsstyrelsens tilsyn med synsvirksomhederne også omfatter synsvirksomhedernes toldsynsopgaver. Ændringen skal medvirke til at styrke kvaliteten af de toldsyn, der gennemføres i synshallerne.

Et toldsyn er en kontrol af køretøjets stand, og i praksis vil Færdselsstyrelsens tilsyn med toldsyn følge det almindelige tilsyn med synsvirksomhederne, som består af uanmeldte tilsyn på synsstederne, hvor der som hovedregel indgår kontrolsyn af et synet køretøj.

Færdselsstyrelsens toldsynsaktiviteter gebyrfinansieres på samme måde som styrelsens almindelige syns- og omsynsaktiviteter. Gebyret reguleres årligt, og udgør 21 kr. pr. udført toldsyn pr. 1. januar 2020.  

Reglerne træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet (nyt vindue)

Sidst opdateret: 02.01.2020