Information om forordning 2018/858
18.11.2019

Den 1. september 2020 træder en ny forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer i kraft. Færdselsstyrelsen afholdte informationsmøder for brancheorganisationerne den 5. november 2019 om et igangværende projekt, der har til formål at gennemføre den nye forordning 2018/858 af 30. maj 2018.

Den nye forordning 2018/858 omhandler godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. Formålet med forordningen er bl.a. at sikre en høj grad af sikkerhed, beskyttelse af sundhed og miljø samt fair konkurrence

Færdselsstyrelsen arbejder med gennemførslen af forordningen for at revidere og modernisere det samlede danske regelsæt på det køretøjstekniske område. Styrelsens formål er at skabe gennemskuelige og ensartede principper for godkendelse af køretøjer, der er i tråd med EU-kravene.

Udover arbejdet med den nye forordning vil styrelsen også se på:
  • forordning 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugs traktorer.
  • forordning 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricyler.

Forordningens godkendelsesproces

På møderne informerede styrelsen om indholdet i forordningerne og den fremadrettede godkendelsesproces for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

I godkendelsesprocessen er der tre aktører:

Fabrikant
En producent af ét eller flere køretøjer, producent af systemer, komponenter m.v. Fabrikanten skal indsende en ansøgning om godkendelse til styrelsen. Ansøgere skal vedlægge prøvningsrapporter i ansøgningen.

Teknisk tjeneste
En teknisk tjeneste, der ønsker at blive udpeget af Færdselsstyrelsen, skal være akkrediteret ad DANAK. Køretøjer, komponenter, systemer m.v. skal prøves og vurderes ved en teknisk tjeneste. Den tekniske tjeneste skal affatte en prøvningsrapport med prøvningens resultat.

Godkendende myndighed
Færdselsstyrelsen bliver godkendende myndighed for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Et endeligt godkendt køretøj skal fremover derfor ikke efterfølgende fremstilles til syn (registreringssyn).

Godkendelsesprocessen for køretøjer, hvor en fabrikant, teknisk tjeneste og godkendende myndighed indgår, vil være den samme proces for EU-typegodkendelse, godkendelse af køretøjer i små serier og individuelle godkendelser.
Den samme godkendelsesproces vil også gælde for brugte, importerede køretøjer, der ikke i forvejen er EU-typegodkendte.

På samme måde vil godkendelsesprocessen gælde ved ombygning af et køretøj, hvor et typegodkendt udstyr ændres. Det vil dog kun være det ændrede udstyr samt evt. følger, der skal prøves af en teknisk tjeneste og godkendes af Færdselsstyrelsen.

Ansøgningsformularer til ansøgning om godkendelse af køretøjer mv. vil være klar i løbet af sommeren 2020.

For sagsbehandlingen hos Færdselsstyrelsen vil der blive opkrævet et gebyr. Gebyrets størrelse vil afhænge af ansøgningens kompleksitet og omfang.

Følgegruppe

Der vil blive oprettet en mindre følgegruppe bestående af brancherepræsentanter, som på vegne af deres medlemmer vil indgå i løbende dialog med styrelsen. I første kvartal 2020 bliver der afholdt endnu et informationsmøde særligt for virksomheder, der ønsker at fungere som teknisk tjeneste.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, kan du søge yderligere information i:

Sidst opdateret: 18.11.2019