Ændring af bekendtgørelse om særtransport
30.10.2019

Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelse om særtransport. Formålet med ændringerne er bl.a. at fastlægge kravene for visse typer af særtransporter. Ændringerne træder i kraft den 1. november 2019 og visse konsekvensrettelser træder i kraft den 1. januar 2020.

Siden foråret 2018 har der i branchen været en usikkerhed om muligheden for at transportere flere stykker bredt gods samtidigt og transport af brede armeringsnet som tilladelsesfri særtransport.

Formålet med ændringen af bekendtgørelse om særtransport er at fastlægge kravene for transport af bredt udeleligt gods vandret liggende og transport af brede armeringsnet som tilladelsesfri særtransport. Ændringen træder i kraft den 1. november 2019.

I bekendtgørelsen foretages der også andre ændringer og præciseringer. Der indarbejdes bl.a. et krav om, at alle særtransporter skal medbringe udskrift til særtransport og mulighed for at benytte blokvogn med tilbehør til mobilkran til at medbringe en cykel, knallert, motorcykel eller bil med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kg.


Der foretages også enkelte konsekvensrettelser i bekendtgørelsen, som relaterer sig til ændringen af dimensionsbekendtgørelsen, der bl.a. ændrer lastbilers tilladte totalhøjde fra 4,0 til 4,10 m. Konsekvensrettelserne træder i kraft den 1. januar 2020 samtidig med ændringen i dimensionsbekendtgørelsen.

Læs Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport på Retsinformation.dk (nyt vindue).

Sidst opdateret: 30.10.2019