Ændring af bekendtgørelser om forsøgsordning for små motoriserede køretøjer
04.07.2019

Færdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard samt bekendtgørelse forsøgsordning for motoriseret løbehjul. Ændringerne træder i kraft den 4. juli 2019.

Ændringen af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard betyder, at der for motoriseret skateboard indføres straf for overtrædelse af § 2, 2. pkt., om køretøjets hastighed samt § 2, 3. pkt., om reguleringen af køretøjets hastighed.

For de to bekendtgørelser er der foretaget en ændring af strafbestemmelserne. Det betyder, at der skelnes mellem straf for overtrædelse af regler om krav til køretøjerne og straf for overtrædelse af regler om anvendelse af køretøjerne. Overtrædelse af reglerne medfører bøde.

Regler om krav til køretøjerne omhandler bl.a. krav til hastighed og regulering af hastigheden samt krav om CE-mærkning.

Regler om anvendelse af køretøjerne omhandler bl.a. regler om befordring, lygter og reflekser samt alderskrav.

Derudover er der foretaget enkelte ændringer og tilpasninger, som præciserer reglerne om hastighed, medføring af påhængsvogn eller sidevogn samt reflekser på køretøjerne.

Med ændringerne bliver bekendtgørelserne tilpasset færdselsloven, så føreren af køretøjerne også kan blive straffet for overtrædelse af bestemmelserne, hvis føreren vidste eller burde vide, at køretøjet ikke er i lovlig stand. Det præciseres desuden, at juridiske personer også kan blive pålagt et strafansvar.

Ændringsbekendtgørelserne træder i kraft den 4. juli 2019.
Sidst opdateret: 04.07.2019