Nye regler om kontrol og afprøvning af ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer
08.05.2019

Den 1. maj 2019 trådte der nye regler i kraft for prøvnings- og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Det betyder bl.a., at der fastsættes regler for kontrol- og afprøvning af ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer.

Ændringsbekendtgørelsen regelfastsætter de tekniske krav og kontrol- og afprøvningsmetoder, som ’Vejledning om syn og godkendelse af køretøjer’ (VOSAK) kapitel 18.05 beskriver. Enkelte dele af vejledningen justeres med henblik på at forenkle kontrol- og afprøvningsprocessen af ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer. Der er derfor ikke tale om en direkte overførelse af vejledningens tekst til bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen indeholder regler om:

  • Indholdsmæssige krav til prøvningsrapporten for køretøjet.
  • Tekniske krav til ibrugtagne biler og motorcykler, hvor der er foretaget konstruktive ændringer.
  • Kontrol- og afprøvningsmetoder.

Med de nye regler vil det være muligt for virksomheder at søge om at blive godkendt som prøvningsinstans til at foretage kontrol og afprøvning af ibrugtagne person- og varebiler og tohjulede motorcykler, hvorpå der er foretaget konstruktive ændringer.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.
Kontakt
Fuldmægtig
Linette Egelund
Chefkonsulent
Peter Dyrelund Jakobsen
Sidst opdateret: 08.05.2019