Ændring af dimensionsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
12.04.2019

Færdselsstyrelsen har sendt følgende bekendtgørelser i høring med frist den 7. maj 2019: ’bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk’ (dimensionsbekendtgørelsen) samt ’bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer’.

Som en del af udspillet ’bedre erhvervsregulering’ ændres køretøjers tilladte højde fra 4,0 til 4,10 meter. Dimensionsbekendtgørelsen ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringen gælder alle køretøjer, men det vurderes, at det primært vil få betydning for lastbiler og deres påhængsvogne i vejgodstransporten, som får mulighed for at transportere mere gods.

Det bemærkes, at ændringen kun gælder ved kørsel i Danmark, og at reglerne om totalvægt m.v. er uændrede.

Som konsekvens af den forøgede højde ændres endvidere i bekendtgørelse om slæbning af køretøjer for at muliggøre bortslæbning af de høje køretøjer.
 
Bekendtgørelserne har høringsfrist den 7. maj 2019.
Kontakt
Fuldmægtig
Lotte Bank Vester
Sidst opdateret: 12.04.2019