Ændrede regler for særtransport
15.04.2019

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om særtransport i høring. Formålet med ændringen er at fastlægge kravene for visse typer af særtransporter. Høringsfristen er den 3. maj 2019.

Siden foråret 2018 har der i branchen været en usikkerhed om muligheden for at transportere flere stykker bredt gods samtidigt, en usikkerhed omkring transport af brede armeringsnet som tilladelsesfri særtransport samt hvornår bredt gods skal transporteres skråtstillet.

Ændringen af bekendtgørelsen imødekommer dette ved at fastlægge krav for transport af bredt udeleligt gods vandret liggende. Det betyder, at transportøren har mulighed for at stable godset og dermed transportere flere stykker gods på samme særtransport.
Ændringen muliggør også transport af brede armeringsnet som tilladelsesfri særtransport.

Derudover indeholder udkastet til bekendtgørelsen også andre ændringer. Det er ændringer som bl.a. stiller krav om, at alle særtransporter skal medbringe udskrift til særtransporter samt mulighed for at benytte en blokvogn med tilbehør til mobilkran til at medbringe en cykel, knallert, motorcykel eller bil med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kg.

Der er høringsfrist den 3. maj 2019.

Læs udkastet til bekendtgørelsen via linket i spalten til højre.
Kontakt
Fuldmægtig
Nicklas Vigand Svendsen
Sidst opdateret: 16.04.2019