Færdselsregler for kørestole – med og uden motor
08.03.2019

Læs mere om hvornår et motordrevet køretøj defineres som en kørestol samt om de regler, der gælder for køretøjet i trafikken.

En motordrevet kørestol bliver efter færdselsloven kategoriseret som et motordrevet køretøj.

Hvis en motordrevet kørestol er konstrueret til at have en maksimal hastighed på 15 km/t og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan opnå en større hastighed, vil den være underlagt samme bestemmelser som cykler.

Bliver kørestolen ført af den handicappede ved almindelig ganghastighed, bliver kørestolen anset som en gående. Kørestolen må derfor benytte fortov, gangsti mv.

Der gælder andre regler for motordrevne køretøjer, som f.eks. el-kørestole og el-scootere, der anvendes af fysisk handicappede. Disse køretøjer skal ikke være EU-typegodkendt, men i stedet være CE-mærket for at blive betragtet som en motordrevet kørestol.

Læs mere om motordrevne kørestole og motordrevne køretøjer i ’Fakta om motordrevne kørestole’, som du finder vedhæftet.
Kontakt
AC-specialkonsulent
Charlotte Kryger Andersen
Sidst opdateret: 08.03.2019