Ændring af kontrol- og afprøvningsmetoder for ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer
22.03.2019

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område i høring. Høringsfristen er den 2. april 2019.

Formålet med ændringsbekendtgørelsen er at regelfastsætte de tekniske krav og kontrol- og afprøvningsmetoder, som beskrives i ’Vejledning om syn og godkendelse af køretøjer’ (VOSAK) kapitel 18.

Udkastet til bekendtgørelsen er i vidt omfang en regelfastsættelse af vejledningen, som indtil nu har været benyttet på området. Vejledningen bliver justeret med henblik på at forenkle kontrol- og afprøvningsprocessen. Der er derfor ikke tale om en direkte overførelse af vejledningens tekst til bekendtgørelse.

Udkastet indeholder regler om:
  • Indholdsmæssige krav til prøvningsrapporten, der skal udarbejdes for hvert køretøj, som har fået foretaget konstruktive ændringer samt for sammensatte køretøjer.
  • Tekniske krav til ibrugtagne biler og motorcykler, hvor der er foretaget konstruktive ændringer.
  • Kontrol- og afprøvningsmetoder.
Med de nye regler vil det være muligt for virksomheder at søge om at blive godkendt som prøvningsinstans til at foretage kontrol og afprøvning af ibrugtagne biler og motorcykler, hvor der er foretaget konstruktive ændringer.

Læs høringen på Høringsportalen.dk.
Kontakt
Fuldmægtig
Linette Egelund
Chefkonsulent
Peter Dyrelund Jakobsen
Sidst opdateret: 22.03.2019