Udkast til bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer sendes i høring
04.10.2018

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer i høring. Der er høringsfrist den 30. oktober 2018.

I forbindelse med den kommende indførelse af den nye intelligente takograf udstedes der en ny bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer.

Den nye bekendtgørelse skal sikre, at installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter kan autoriseres til at installere, efterse, kontrollere og reparere takografer, herunder den nye intelligente takograf, i henhold til takografforordningen.

Den nye bekendtgørelse erstatter den eksisterende bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde inden for vejtransport, som indeholder de nuværende krav til autorisation af værksteder.

Høringsfristen er den 30. oktober 2018.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Majken Larsen
Sidst opdateret: 04.10.2018