Ny metode for måling af køretøjers brændstofforbrug er sendt i høring
25.09.2018

Færdselsstyrelsen har sendt udkast til to bekendtgørelser om hhv. energimærkning af nye person- og varebiler samt energi- og miljøkrav til taxier i høring. Der er høringsfrist den 5. oktober 2018.

Der er tale om høringer af disse to bekendtgørelser:

• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler
• Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

En ny metode – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) – til beregning af en bils brændstofforbrug er under indfasning i EU og skal give et mere retvisende billede af en bils faktiske brændstofforbrug. WLTP-metoden erstatter den hidtidige metode – New European Driving Cycle (NEDC).

Den nye beregningsmetode medfører en teknisk tilpasning i bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler, hvor værdierne i energiklasserne A+++ - G justeres efter WLTP-metoden.

Som følge af ændringen i bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler foretages en konsekvensrettelse af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier, som samtidigt tilpasses efter den nye taxilov.

For begge bekendtgørelser er der høringsfrist den 5. oktober 2018.

Du finder link til høringen i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Linette Egelund
Sidst opdateret: 14.11.2018