Regler for eksamenskørsel
08.06.2018

Sæsonen for eksamenskørsel nærmer sig. Derfor orienterer Færdselsstyrelsen kort om de væsentligste regler.

Eksamenskørsel
Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst to år er omfattet af reglerne om eksamenskørsel.

Ikke nødvendigt med politiets tilladelse
Eksamenskørsel forudsætter ikke en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. er overholdt.

Syn
Biler som bliver anvendt til eksamenskørsel skal være godkendt af en synsvirksomhed. Det betyder, at såvel bilen og dennes indretning skal godkendes. Begge godkendelser har en gyldighed på ét år.

Herudover gælder der yderligere regler, som du kan læse om i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Forsikring
Ejeren af en bil der bliver anvendt til eksamenskørsel skal have tegnet en forsikring, som dækker personskade på de befordrede passagerer.

Hastighed
De gældende hastighedsbegrænsninger skal til enhver tid følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. Derudover må eksamenskørslen ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Takograf (fartskriver)
Biler som bliver anvendt til eksamenskørsel mod betaling skal have en takograf installeret.

Eksamenskørsel med veteranbiler
Dieseldrevne veteranbiler skal leve op til de samme krav som øvrige dieseldrevne biler i miljøzonerne (København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg).

Miljøstyrelsen har meddelt, at styrelsen giver mulighed for dispensation fra partikelfilterkravet til visse veteranbiler til eksamenskørslen i perioden den 15. juni til den 8. juli 2018.

Læs de nærmere detaljer om mulighed for dispensation på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bemærk, at inden veteranbiler med tilladelse til veterankørsel anvendes til eksamenskørsel, skal ejeren fravælge tilladelsen til veterankørsel direkte i Køretøjsregisteret (DMR) eller i forbindelse med et syn. Herefter kan ejer søge om at få godkendt bilen til eksamenskørsel hos en synsvirksomhed.

Læs mere
Du kan læse mere om regler for eksamenskørsel mv. i spalten til højre.
Sidst opdateret: 08.06.2018