Nye regler om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer
19.06.2018

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2018.

Færdselsstyrelsen indførte i 2016 en forsøgsordning for kørsel med brede landbrugskøretøjer til og fra dyrskuer med henblik på fremvisning og demonstration af køretøjerne. Brede landbrugskøretøjer forstås som køretøjer, der er særligt indrettet til landbrugsarbejde og som har en bredde der overstiger 2,55 m.

Styrelsen har på baggrund af erfaringerne med forsøgsordningen besluttet at udstede en bekendtgørelse, der gør forsøgsordningen permanent. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. juni 2018 og kan læses via linket i spalten til højre.
Sidst opdateret: 19.06.2018