Færdselsstyrelsen ændrer praksis for import af restkøretøjer fra EU-lande
03.05.2018

Færdselsstyrelsen ændrer fra i dag praksis, således at det fremover vil være muligt at få godkendt import af et brugt restkøretøj (køretøj, der er typegodkendt efter tidligere regler) fra et andet EU- og EØS-land, såfremt køretøjet er godkendt som restkøretøj i eksportlandet og har været registreret i landet i mindst 6 måneder inden eksport.

Hidtil har Færdselsstyrelsen afvist alle ansøgninger om import af brugte restkøretøjer fra andre medlemslande. Ændringen af praksis sker på baggrund af et stigende antal anmodninger fra branchen og er i øvrigt i overensstemmelse med Europa-Kommissionens fortolkning af reglerne på området.

For at registrere restkøretøjet i Danmark kræver det, at man søger om dispensation hos Færdselsstyrelsen for det konkrete køretøj.
Kontakt
Chefkonsulent
Steen Jonssen
Sidst opdateret: 03.05.2018