Høring over nye regler om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer
24.04.2018

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i høring om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. Høringsfristen er den 18. maj 2018 kl. 12.00.

Færdselsstyrelsen indførte i 2016 en forsøgsordning for brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport. Brede landbrugskøretøjer forstås som køretøjer, der er særligt indrettet til landbrugsarbejde, og som har en bredde, der overstiger 2,55 m.

Styrelsen har på baggrund af erfaringerne med forsøgsordningen besluttet at sende et udkast i høring, der foreslår en permanent ordning fra den 1. juni 2018.

Der er høringsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00.
Kontakt
Fuldmægtig
Nicklas Vigand Svendsen
Sidst opdateret: 24.04.2018