Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs
13.02.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs i høring. Høringsfristen er den 8. marts 2018.

I dag bliver speed pedelecs kategoriseret som en stor knallert på grund af køretøjets mulige hastighed på op til 45 km i timen. Det betyder, at køretøjet og føreren på nuværende tidspunkt skal opfylde de krav, der gælder i forhold til en stor knallert for at kunne færdes på færdselslovens område. Det betyder, at speed pedelecs skal indregistreres og udstyres med en hvid nummerplade, føreren skal have kørekort til stor knallert og anvende styrthjelm under kørslen. Herudover skal køretøjet køre på vejen ligesom en almindelig stor knallert.

Når der tages højde for speed pedelecs øvrige egenskaber, er ovennævnte krav dog ikke hensigtsmæssige. En speed pedelec opnår kun hastigheden, der matcher en stor knallert, når føreren samtidig træder i pedalerne. Køretøjet er desuden mere spinkelt konstrueret, end en stor knallert.

På baggrund af dette har Færdselsstyrelsen udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse til en forsøgsordning, hvor kravene til speed pedelecs lempes. I forsøgsordningen er det bl.a. ikke længere et krav, at speed pedelecs skal indregistreres som stor knallert. Det er heller ikke længere et krav, at føreren har erhvervet kørekort til stor knallert. Tidligere skulle førere af en speed pedelec være fyldt 18 år, men i forsøgsordningen kan en speed pedelec nu føres af personer, der er fyldt 15 år.

Derudover bliver det tilladt for førere af speed pedelec at køre på cykelstien.

Førere af speed pedelecs er i forsøgsordningen, omfattet af færdselslovens bestemmelser om forsikring, spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v.
Sidst opdateret: 15.02.2019