Ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
30.12.2017

Bekendtgørelsen er en nyudstedelse af den ændringsbekendtgørelse, som Færdselsstyrelsen udstedte i foråret 2017 samt enkelte konsekvensændringer, der følger af den nye taxilov, der træder i kraft den 1. januar 2018.

Færdselsstyrelsen udstedte i foråret 2017 en bekendtgørelse (nr. 633 af 19. maj 2017) om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, som indeholdt implementering af EU-direktiv 2014/45/EU om periodesyn og EU-direktiv 2014/47/EU om vejsidesyn af erhvervskøretøjer samt en række andre ændringer af bekendtgørelsen.

I forbindelse med udstedelsen af ændringsbekendtgørelsen kom et ændringspunkt ikke med, hvilket har betydet, at flere bestemmelser har fået en forkert ikrafttrædelsesdato.

Som følge af de manglende bestemmelser og forkert ikrafttrædelsesdato for flere bestemmelser vurderer Færdselsstyrelsen, at det er nødvendigt at udstede en ny ændringsbekendtgørelse. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 633.

Nærværende bekendtgørelse indeholder dermed de samme ændringer, som bekendtgørelse nr. 633 fra foråret 2017, herunder nye regler for kontrolpunkter i forbindelse med syn, mindstekrav til indholdet af en synsrapport og dokumentation for tidligere syn af erhvervskøretøjer.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere enkelte ændringer, der følger af den nye taxilov, som træder i kraft den 1. januar 2018.

I spalten til højre finder du et link til bekendtgørelsen.
Kontakt
Fuldmægtig
Anja Hein Witt
Sidst opdateret: 30.12.2017