Ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer
28.09.2017

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer træder i kraft den 1. oktober 2017. Formålet med ændringerne er at fjerne uhensigtsmæssigheder i forhold til strafhjemmel og forsikringsansvar.

Ændringsbekendtgørelsen medfører, at overtrædelser af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer § 15, stk. 4, og § 16, stk. 1-4, straffes med bøde, jf. § 21, stk. 1.  

Med ændringsbekendtgørelsen rettes endvidere den forkerte ordlyd i bekendtgørelsens § 18, stk. 3, idet dokumentationspligten for det slæbende køretøjs ansvarsforsikring herefter påhviler føreren af det slæbende køretøj.
Kontakt
Fuldmægtig
Martin Grigel Vester
Sidst opdateret: 28.09.2017