Meddelelse om kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning
22.08.2017

Færdselsstyrelsen har d.d. udstedt meddelelse nr. 2005 om køretøjers indretning og udstyr mv., som omhandler 50 mm kuglekobling, fabrikat BPW, type ZKAS med stabiliseringsanordning til montering på påhængskøretøjer med stiv trækstang og tilladt totalvægt på indtil 3.500 kg.

Kuglekoblingen findes i tre varianter, der med hensyn til stabiliseringsanordningen opfylder de tekniske krav i ISO-standard 11555-1. Stabiliseringsanordningen begrænser risikoen for, at påhængskøretøjet under kørsel kan komme i slinger.

Som anført i meddelelsen må kuglekoblingen ikke sammenkobles med et trækkende køretøj, hvis kuglen er påskruet eller ikke mindst har de viste nødvendige frigange.

Monteringen er betinget af, at påhængskøretøjets egenvægt (alternativt køreklar vægt) er minimum 200 kg, at dets tilladte totalvægt ikke overstiger den for kuglekoblingsvarianten gældende og at påhængskøretøjets teknisk tilladte koblingstryk ikke overstiger 150 kg.

Du finder link til meddelelsen i spalten til højre.
Sidst opdateret: 22.08.2017