Frontmonteret udstyr på lastbil
09.05.2017

Færdselsstyrelsen har præciseret fortolkningen af bestemmelserne om afskærmning af frontmonteret udstyr på lastbil.

I henhold til Detailforskrifter for Køretøjer (punkt 9.01.001) skal karrosseri være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.

Udragende, spidse, skarpe eller roterende dele, som kan være til fare for andre trafikanter, skal være afskærmet i det omfang, køretøjets konstruktion tillader det.

Der har i transportbranchen været rejst tvivl om, hvordan de generelle bestemmelser skal fortolkes. Færdselsstyrelsen har derfor – i samarbejde med transportbranchen – i tekst og illustrerende fotos foretaget en fortolkning af de generelle bestemmelser om afskærmning af frontmonteret udstyr på lastbil.

Transportvirksomhederne får en periode til at indrette sig efter fortolkningen af de generelle bestemmelser, således at lastbiler med frontmonteret udstyr kan godkendes ved syn resten af 2017 med bemærkning om, at frontmonteret udstyr er utilstrækkeligt afskærmet.

Rigspolitiet er orienteret om, at branchen har fået en overgangsperiode (til og med den 31.12.2017) til at få bragt køretøjerne i overensstemmelse med reglerne.

I spalten til højre finder du link til en Powerpoint med illustrationer, der viser eksempler på både god og dårlig tildækning af frontmonteret udstyr, samt et link til den hvide meddelelse om emnet.
Sidst opdateret: 19.05.2017