Høring over nye bestemmelser i Detailforskrifter for Køretøjer og i dimensionsbekendtgørelsen
10.10.2016

Færdselsstyrelsen har opdateret en række bestemmelser i ’Detailforskrifter for Køretøjer’ (2017) samt i ’dimensionsbekendtgørelsen’. Begge er sendt i høring med høringsfrist den 25. oktober 2016.

De opdaterede bestemmelser giver bl.a. mulighed for at øge totalvægten på to-akslede busser til 19.500 kg fremfor 18.000 kg.  Herudover kan lastbilers totalvægt øges med op til 1.000 kg, hvis de benytter alternative brændstoffer.

For varebiler indføres der nye bestemmelser om luftforurening (Euro 6), og tilsvarende for motorcykler (Euro 4). Sidstnævnte gælder dog først pr. 1. januar 2018.

Herudover skal motorcykler over 125 cm3 have ABS-bremser fra den 1. januar 2017.

De opdaterede bestemmelser følger af ’direktiv 2015/719/EF om vægte og dimensioner’, ’forordning 715/2007/EU om biler’ og ’forordning 168/2013/EU om motorcykler’ og forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.

Formålet med opdateringerne er dels at give bedre kapacitet ved bustransport og transport med lastbil med alternative brændstoffer. Andre ændringer har til formål at reducere luftforureningen fra varebiler og motorcykler, og kravene vedrørende ABS-bremser på motorcykler har til formål at forbedre sikkerheden for denne udsatte køretøjskategori.

Se høringerne på Høringsportalen.dk via links i kolonnen til højre.
Sidst opdateret: 10.10.2016