Nye regler om Tempo 100-kørsel med campingvogn og andre påhængskøretøjer til bil
27.05.2016

Fra 1. juli 2016 bliver det tilladt for bilister med campingvogne eller andre påhængskøretøjer at køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark, hvis campingvognen/påhængskøretøjet er godkendt og mærket i en synshal efter den danske ordning.

De nye regler imødekommer et ønske, der længe har været fra danske bilister, om at campingvogne og andre påhængskøretøjer kan blive godkendt til Tempo 100-kørsel i Danmark efter en ordning, som svarer til den tyske. Ordningen indebærer, at et køretøj med campingvogne, påhængsredskaber og trailere, som er godkendt og registreret til Tempo 100-kørsel, kan køre op til 100 km/t på motorvej (mod 80 km/t i dag) og op til 80 km/t på andre veje end motorveje (mod 70 km/t i dag).

Inden reglerne træder i kraft den 1. juli 2016, vil statens it-systemer blive tilpasset, så forhandlere og synshaller kan registrere godkendte vogne i Køretøjsregisteret samt udskrive den nødvendige godkendelsesattest. Systemerne forventes at være klar i løbet af juni måned, så synshallerne kan tage imod interesserede bilister fra og med den 1. juli.

For bilejere, der allerede har fået godkendt deres vogn efter de tyske Tempo 100-regler, vil gælde de samme regler som hidtil, nemlig at vogne med det tyske Tempo 100-mærke udelukkende må bruges til Tempo 100-kørsel i Tyskland. Færdselsstyrelsen har dog kontaktet tyske myndigheder for at drøfte muligheden for gensidig anerkendelse af landenes Tempo 100-ordninger.

De nye Tempo 100-regler har deres udspring i den ændring af Færdselslovens bestemmelser om hastighed, som Folketinget vedtog den 27. april 2016 (L 385). Lovændringen medfører desuden en snarlig ændring af synsbekendtgørelsen med indførelse af krav om periodisk syn af Tempo 100-påhængskøretøjer over 750 kg.


Mere information
Sidst opdateret: 27.05.2016