Nye regler for eksamens- og optogskørsel
31.05.2016

Med en ny bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. udvides reglerne for studenterkørsel til også at omfatte andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale, når disse har en varighed af mindst 2 år. Studenterkørsel skifter dermed navn til eksamenskørsel.

Eksamenskørsel
Alle ungdomsuddannelser med en varighed af mindst 2 år er omfattet af de nye regler om eksamenskørsel.

Intet krav om politiets tilladelse
Eksamenskørsel forudsætter ikke længere en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørslen kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i den nye bekendtgørelse er overholdt.

Syn
Alle køretøjer, der anvendes til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed senest 1 år før kørslen finder sted.

Indretningen af køretøjerne skal fortsat opfylde kravene i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., og indretningen skal ligeledes være godkendt ved syn senest 1 år før kørslen finder sted.
 
Køretøjer med en synsgodkendelse, der er mere end ét år gammel:

Køretøjet skal til nyt syn og efter godkendelsen skal synsvirksomheden påføre synsrapporten, at køretøjets indretning er godkendt og opfylder indretningskravene i bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.

Forsikring

Ejeren af et køretøj, der anvendes til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer.

Hastighed
De til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger skal følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område.

Eksamenskørsel må ikke finde sted på motorvej eller motortrafikvej.

Herudover gælder der yderligere regler, som du kan læse om i bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.


Optogskørsel

Optogskørsel er kørsel, hvor der befordres personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog og lignende, og ved personbefordring på sættevogn med særlig lav hastighed som led i parader.

Optogskørsel kræver fortsat politiets forudgående tilladelse.


Køre-hviletidsregler

Hvis en veteranlastbil lejlighedsvis anvendes til studenterkørsel mod betaling, må denne kørsel efter Færdselsstyrelsens opfattelse anses for erhvervsmæssig. Det betyder, at studenterkørsel i veteranlastbiler er omfattet af køre-hviletidsreglerne, herunder kravet om installation og anvendelse af takograf (kontrolapparat).

Sidst opdateret: 02.02.2017