Ændring af bekendtgørelse om styrthjelme
07.11.2018

Færdselsstyrelsen sender udkast til ændring af bekendtgørelse om styrthjelme i høring. Formålet med ændringen er at fjerne muligheden for at blive fritaget for pligten til at anvende styrthjelme. Der er høringsfrist den 29. november 2018.

En gennemgang af en række lægeattester om fritagelse for anvendelse af styrthjelm har vist, at der enten mangler en begrundelse for fritagelsen eller også er der tale om så mangelfulde begrundelser for fritagelsen, at det ikke er muligt at afgøre, om fritagelsen reelt har været berettiget.

På den baggrund, og fordi der er markant større risiko for at blive dræbt eller alvorligt skadet i trafikken ved kørsel på motorcykel eller knallert sammenlignet med andre transportformer, fjernes muligheden for at blive fritaget for pligten til at anvende styrthjelm på grundlag af en lægeattest. 

Samtidig udgår muligheden for at få dispensation fra pligten til at anvende styrthjelm på grund af særlige ikke-lægelige forhold. Det betyder, at det fremover hverken vil være muligt at blive fritaget eller få dispensation fra kravet om anvendelse af styrthjelm i færdselsloven. 

Udkastet til bekendtgørelse indeholder en overgangsbestemmelse i forhold til de lægeattester og dispensationer, der er udstedt inden bekendtgørelsen træder i kraft. 

I spalten til højre finder du et link til høringen. 

Færdselsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019, og der er høringsfrist den 29. november 2018. 

Kontakt
Fuldmægtig
Camilla Jøker Bach
Chefkonsulent
Kristina Mortensen
Sidst opdateret: 07.11.2018