Nye regler om kørekort
31.08.2019

Den nye kørekortbekendtgørelse indeholder ændringer inden for tolkning og nye regler for det grønlandske kørekort. Derudover reguleres situationen for indehavere af kørekort, der er udstedt af et land, som er udtrådt af EU eller EØS, men som har eller får bopæl i Danmark. Sidst bliver det tilladt, at øvelseskøretøjer må være forsynet med reklamer og lignende under den praktiske køreprøve. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019

Den nye bekendtgørelse indeholder følgende ændringer:

Rigspolitiets tolkeoversigt er bortfaldet
På baggrund af udbud bortfalder Rigspolitiets tolkeoversigt. Der er valgt en leverandør til at levere ydelserne, hvis ansøger ikke i et nødvendigt omfang kan tale og forstå dansk eller et fremmedsprog som den tilsynsførende eller den prøvesagkyndige behersker.
Derudover kan kommunalbestyrelsen kræve i forbindelse med ansøgning om ombytning af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk kørekort at få vedlagt en oversættelse af kørekortet, der ønskes ombyttet. Oversættelsen skal være udført af en translatør eller en oversætter, der er godkendt af Rigspolitiet.

Sidestilling af et grønlandsk kørekort med et dansk kørekort
Med den nye bekendtgørelse er det muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort med sædvanlig bopæl i Danmark at få sidestillet deres grønlandske kørekort med et dansk kørekort. Indehaveren af det grønlandske kørekort skal dokumentere på én af Færdselsstyrelsen godkendte blanketter at have gennemført to lektioner af mindst 45 minutters varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel.

Blanketten kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Krav til indehavere af et kørekort udstedt inden udtrædelse af et land, der er udtrådt af EU eller EØS med bopæl i Danmark

Den nye bekendtgørelse giver ret til at køre i Danmark på et kørekort, der er udstedt af et land, som er udtrådt af EU eller EØS, men som på udstedelsen var medlem af EU eller EØS. Indehaveren har dermed ret til af føre de samme køretøjer i Danmark i indtil 90 dage efter udtrædelsen eller i indtil 90 dage efter, at indehaveren etablerer sædvanlig bopæl i Danmark.

Ombytning til et tilsvarende dansk kørekort

Indehavere af et gyldigt kørekort som er udstedt af et land, der er udtrådt af EU eller EØS, men som ved udstedelsen var medlem af EU eller EØS, kan uden videre få ombyttet kørekortet til et tilsvarende dansk kørekort forsynet med en påtegning om det oprindelige udstedelsesland.

Sidst bortfalder kravet om, at et øvelseskøretøj under den praktiske køreprøve ikke må være forsynet med reklamer og lignende, der kendetegner køretøjet som et øvelseskøretøj.
Kontakt
Fuldmægtig
Rikke Lavall
Sidst opdateret: 31.08.2019