Ændring af bekendtgørelse om taxikørsel
03.05.2019

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel i høring med henblik på at ændre sagsbehandlingsreglerne. Der er høringsfrist den 14. maj 2019.

Formålet med ændringen af taxibekendtgørelsen er at ændre reglerne for sagsbehandling i forhold til  ansøgning om chaufførkort. Ændringerne har primært til formål at gøre reglerne nemmere at administrere og sikre en mere smidig sagsbehandling.

Udover ændring af sagsbehandlingsreglerne bliver kravet om ekstern censur ved den praktiske prøve på kvalifikationskurset skærpet.

Høringsfristen er den 14. maj 2019.

Læs ændringsbekendtgørelsen på Høringsportalen.dk her.
Kontakt

Kontakt Færdselsstyrelsen 
Sidst opdateret: 03.05.2019