Ny bekendtgørelse om kørekort sendes i høring
05.04.2019

Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om kørekort i høring. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort. Høringsfristen er den 1. maj 2019.

Den nye bekendtgørelse om kørekort indeholder ændringer om tolkning, ændrede regler for det grønlandske kørekort samt ændringer for den praktiske køreprøve. Den nye bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017 om kørekort.

Rigspolitiets tolkeoversigt bortfalder pr. 1. april 2019, da området for tolkning og oversættelse har været i udbud. Der er valgt en leverandør, som skal levere tolkeydelserne. Bekendtgørelsen bliver på baggrund af udbuddet tilrettet.

Med den nye bekendtgørelse vil det blive muligt for indehavere af et grønlandsk kørekort at få sidestillet kørekortet med et dansk kørekort. Dog skal indehaveren af det grønlandske kørekort kunne dokumentere at have gennemført to lektioner af mindst 45 minutters varighed ved en dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel og være dokumenteret på en godkendt blanket fra Færdselsstyrelsen. Det giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som han eller hun er berettiget til at føre i Grønland i kørekortets gyldighedsperiode, medmindre perioden er længere end til indehaverens fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2. Også dette skal dokumenteres på en af Færdselsstyrelsens godkendte blanketter.

Det bliver med ændringen også tilladt, at et øvelseskøretøj under den praktiske prøve må være forsynet med reklamer og lignende.
Kontakt
Fuldmægtig
Rikke Lavall
Sidst opdateret: 05.04.2019