Ændringer af bekendtgørelse om kørekort
21.12.2018

Færdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om kørekort. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Ændringerne indebærer blandt andet en forenkling af de proceduremæssige regler for lægeattester i forbindelse med udstedelse af kørekort.

I forbindelse med ansøgning om kørekort kan det anførte fødested i særlige tilfælde blive angivet som et større geografisk område. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt, at søge dispensation ved Færdselsstyrelsen for at få angivet et andet fødested på kørekortet end fødelandet.

Derudover indebærer bekendtgørelsesændringen, at det fremadrettet er muligt at anvende eldrevne knallerter ved øvelseskørsel og praktisk prøve til kategori LK. Sidst, bliver der foretaget en mindre præcisering i bekendtgørelsens bilag 2 om epilepsi.
Kontakt
Fuldmægtig
Anett Callesen
Fuldmægtig
Rikke Lavall
Sidst opdateret: 21.12.2018