Ændring af bekendtgørelse om kørekort
01.11.2018

Færdselsstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort i høring. Der er høringsfrist den 26. november 2018.

Ændringen i bekendtgørelse om kørekort indebærer blandt andet en forenkling af de proceduremæssige regler for lægeattester i forbindelse med udstedelse af kørekort. 

Derudover åbner ændringen for, at det i kørekortet anførte fødested i særlige tilfælde kan angives som et større geografisk område. I disse tilfælde vil det dermed ikke længere være nødvendigt at søge dispensation ved Færdselsstyrelsen for at få angivet et andet fødested på kørekortet end fødelandet.

Endelig indebærer ændring af bekendtgørelsen, at der indføres mulighed for at anvende eldrevne knallerter ved øvelseskørsel og ved praktisk prøve til kategori LK, og der foretages en mindre præcisering i bekendtgørelsens bilag 2 om epilepsi.

Eventuelle bemærkninger til høringen skal sendes til info@fstyr.dk, cc. cjba@fstyr.dk og være Færdselsstyrelsen i hænde senest den 26. november 2018.
Kontakt
Fuldmægtig
Rikke Lavall
Fuldmægtig
Anett Callesen
Sidst opdateret: 01.11.2018