Ændring af bekendtgørelser om kørekort m.v. som følge af oprettelsen af PAC
13.09.2018

Færdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere og bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. som følge af oprettelsen af Politiets Administrative Center (PAC) i Midt- og Vestjyllands Politi.

Udflytningen af statslige arbejdspladser i politiet har betydet, at kompetencen til at meddele tilladelser og træffe afgørelser i første instans på en række sagsområder overgår fra Administrativ Center Øst i Københavns Vestegns Politi og Administrativ Center Vest i Midt- og Vestjyllands Politi til Politiets Administrative Center i Midt- og Vestjyllands Politi pr. 1. september.


Som følge heraf er der behov for en række mindre ændringer i bekendtgørelse om kørekort, bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere og bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv. 


Bortset fra en mindre sproglig præcisering i bekendtgørelsen om eksamenskørsel, optog mv., har ændringerne alene administrativ karakter på grund af omorganiseringen på Rigspolitiets område. 


I bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere er der endvidere foretaget konsekvensrettelser som følge af ressortændringen i 2015.


I spalten til højre finder du links til de omtalte opdaterede bekendtgørelser. 

Sidst opdateret: 13.09.2018