Høring over ændringsbekendtgørelse om kørekort
28.02.2018

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af kørekortbekendtgørelsen i høring. Udkastet implementerer bl.a. nye regler for generhvervelse af førerretten. Bekendtgørelsen har høringsfrist den 21. marts 2018.

Ændringsbekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af Folketingets ændring af færdselsloven, som blev vedtaget d. 30. maj 2017, og som bl.a. omhandler frakendelse og generhvervelse af førerretten på baggrund af overtrædelser på køre- og hviletidsområdet.

Bekendtgørelsen ophæver desuden § 120, stk. 2 om tvungen ombytning af kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS land, såfremt kørekortet har en længere gyldighedstid end 5 og 15 år.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. maj 2018.

Kontakt
Fuldmægtig
Lotte Bank Vester
Sidst opdateret: 28.02.2018