Nye bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen
08.12.2017

Færdselsstyrelsen har udarbejdet 12 nye bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen, som har til formål at opdatere undervisningsplanerne. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.

De 12 bekendtgørelser som bliver opdateret dækker følgende kategorier: AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 og D1/E.

Færdselsstyrelsen indfører i undervisningsplanerne for kategori D1, D1/E, C1 og C1/E delmål 6.1.3. omkring kørekortkategorier og førerret, da styrelsen vurderer, at der er behov for en præcisering af hvilke motorkøretøjer der kan føres med de forskellige kørekortkategorier.

Herudover er der foretaget tilføjelser af færdselstavler, køretøjstekniske opdateringer samt opdateringer som konsekvens af udviklingen af transportmidler og konsekvensrettelser som følge af ændringer i færdselsloven og andre bekendtgørelser.

Opdateringen af de 12 bekendtgørelser om undervisningsplaner er ikke en gennemgående indholdsmæssig revision af undervisningsplanerne. Dog er der med opdateringen også foretaget en række mindre sproglige og typografiske ændringer i delmålene, så de indeholder en mere ensartet formulering.
Sidst opdateret: 08.12.2017