Ændring af bekendtgørelse om kørekort samt ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
23.12.2017

Færdselsstyrelsen har ændret kørekortbekendtgørelsen og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere. Det sker som følge af vedtagelsen af den nye taxilov, der afskaffer kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.

Ændringerne i bekendtgørelse om kørekort og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere vedrører bestemmelserne om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Det betyder, at kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B (almindelig bil) udgår af kørekortbekendtgørelsen, ligesom koderne 400, 450 og 451 ophæves. Efter den 1. januar 2018 er det således ikke muligt at erhverve kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B.

I bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere bortfalder kravet om forudgående erhvervelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B for ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen til kategori A og B (motorcykel og almindelig bil).

Du finder links til de to bekendtgørelser i spalten til højre.
Sidst opdateret: 23.12.2017