Høring vedrørende kørekortbekendtgørelsen og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
15.11.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til kørekortbekendtgørelsen og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere i høring. Der er høringsfrist den 1. december 2017.

Af den politiske aftale om modernisering af taxiloven, som danner grundlag for forslag til den ny taxilov (L 24 af 4. oktober 2017), fremgår det, at kravet om kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B (almindelig bil) bliver afskaffet.

Som følge heraf konsekvensændres kørekortbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, så de bestemmelser, der omhandler kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B udgår.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Lotte Bank Vester
Sidst opdateret: 15.11.2017