Høring over udkast til bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen for en række kategorier af køretøjer AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 og D1/E
02.10.2017

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til 12 nye bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelsen i høring. Bekendtgørelserne dækker følgende kategorier af køretøjer: AM, A1, A2, A, B, B/E, C, C/E, C1, C1/E, D, D/E, D1 og D1/E. Der er høringsfrist den 25. oktober 2017. Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

Ændringerne i undervisningsplanerne er alene en opdatering af de mest nødvendige ændringer på baggrund af eksempelvis ændringer i kørekortbekendtgørelsen. Derfor er der ikke foretaget en gennemgående revision af undervisningsplanerne. Der er ikke lagt op til indholdsmæssige ændringer i delmålene, som er gældende i forbindelse med den teoretisk- og/eller praktisk prøve.

Færdselsstyrelsen vurderer, at der gennem en længere periode har været uoverensstemmelse mellem undervisningsplanernes bilag og den øvrige lovgivning på området. Det er baggrunden for, at vi nu ajourfører undervisningsplanerne for køreuddannelsen for de enkelte kørekortkategorier.

Der er for eksempel foretaget mindre indholdsmæssige ændringer i undervisningsplanerne i forhold til ændringerne i kørekortbekendtgørelsen, ændringer af vejafmærkningsreglerne m.m., som indtil videre ikke er fremgået af undervisningsplanerne.

Færdselsstyrelsen ønsker desuden at sikre en mere ensartet formulering på tværs af undervisningsplanerne. Endelig er der behov for at ændre reglerne for øvelserne på køreteknisk anlæg som følge af den køretøjstekniske udvikling.

Fristen for at fremsende bemærkninger til udkast til bekendtgørelserne er den 25. oktober 2017.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til info@fstyr.dk med cc til sani@fstyr.dk.
Mere information
Kontakt
Juridisk fuldmægtig
Sarah Nikolaus
Sidst opdateret: 02.10.2017