Nye regler for fornyelse af kørekort for borgere over 75 år
22.06.2017

Fra og med den 1. juli bortfalder den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for førere af motorkøretøjer i gruppe 1. Samtidig stiller loven som hovedregel ikke længere krav om lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

Med virkning fra den 1. juli 2017 er der ikke længere særskilt krav om fornyelse af kørekort ved det fyldte 75. år eller efterfølgende. Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

For gruppe 1-førere gælder derfor den almindelige gyldighedsperiode, uanset førerens alder.

Som indehaver af et gruppe 1-kørekort skal du fortsat forny dit kørekort, når det udløber, men du skal som udgangspunkt ikke vedlægge en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, uanset ansøgerens alder.

Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat, skal kørekortets indehaver indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort.

Hvis du søger om fornyelse af kørekort inden de nye regler træder i kraft, så bliver din ansøgning færdigbehandlet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Hvis dit kørekort udløber inden den 1.7. 2017, og du først søger om fornyelse af kørekortet efter den 1.7.2017, så skal du være opmærksom på, at du ikke må køre på et udløbet kørekort. Det er op til kommunen at vurdere, hvorvidt du kan få udstedt et midlertidigt kørekort, hvis du søger om fornyelse af et udløbet kørekort.
Kontakt
Teamleder
Anne Mikkelsen
Sidst opdateret: 22.06.2017