Ny bekendtgørelse om kørekort
28.06.2017

Den 1. juli 2017 træder en ny bekendtgørelse om kørekort i kraft. Bekendtgørelsen indebærer en række ændringer som følge af ændring af færdselsloven.

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ændring af færdselsloven, som bl.a. betyder, at den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for kørekort til køretøjer som er omfattet af gruppe 1 (almindelig bil, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj), bliver afskaffet. Derudover bliver muligheden for fastsættelse af kortere gyldighedstid for kørekort til ældre over 73 år fjernet. Kørekortbekendtgørelsen er derfor ændret som konsekvens af lovændringen. Det betyder, at alle, der søger om fornyelse af kørekort, som udgangspunkt er underlagt den samme gyldighedsperiode på 15 år, medmindre der er helbredsmæssige forhold, der har indflydelse på førerevnen.

Samtidig er der ændret i kørekortbekendtgørelsens bilag 2 om mindstekrav til fysisk og psykisk egnethed til at føre motordrevet køretøj. Som følge af ændringer i de EU-retlige regler er en række afsnit ændret, herunder afsnittet om hjerte- og karsygdomme, afsnittet om diabetes, afsnittet om syn og afsnittet om epilepsi.

Endvidere er der foretaget ændring i bekendtgørelsens bilag 5 vedrørende vægtkrav for bil med tilkoblet påhængskøretøj (B/E), der bliver anvendt til øvelseskørsel og praktisk prøve. Ændringerne er foretaget for at bringe den danske regulering i overensstemmelse med mindstekravet i EU.

På baggrund af ressortændringen i juni 2015 er der derudover foretaget en række redaktionelle tilpasninger.
Kontakt
Teamleder
Kristina Mortensen
Sidst opdateret: 28.06.2017