Ny bekendtgørelse om ombytning af udenlandske kørekort
01.04.2016

Den 1. april 2016 træder en ny bekendtgørelse i kraft med nye regler for ombytning af udenlandske kørekort til dansk kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve. Dette betyder bl.a. at borgere fra USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina og Øen Man kan ombytte deres kørekort uden krav om kontrollerende køreprøve.

Transport- og Bygningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om ombytning af udenlandske kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016. Dette betyder, at bekendtgørelse nr. 1149 af 27. oktober 2014 bliver ophævet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at både § 1 og § 2 kun omfatter ombytning til et tilsvarende dansk kørekort til kategori B (almindelig bil), hvorfor ombytningen kun kan ske til kategori B.

Reglerne i den nye bekendtgørelse indebærer, at der fremover, hvis betingelserne er opfyldt, kan ombyttes udenlandske kørekort til et tilsvarende dansk kørekort, uden at der er krav om at ansøger skal bestå en kontrollerende køreprøve.

Betingelserne for ombytning efter § 1:

Ansøgeren skal i forbindelse med sin ansøgning om ombytning afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

§ 1 omfatter pr. 1. april 2016 følgende lande: Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz og Ukraine.


Betingelserne for ombytning efter § 2:

Ansøgeren skal i forbindelse med sin ansøgning om ombytning afgive en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af sin førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år samt afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

§ 2 omfatter pr. 1. april 2016 følgende lande: Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina og Øen Man.

Selverklæringerne forefindes hos Borgerservice i landets kommuner i en dansk udgave samt en engelsk oversættelse.

Sidst opdateret: 01.04.2016