Udkast til ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort sendt i høring
18.12.2018

Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort i høring. Der er høringsfrist den 23. januar 2019.

I forbindelse med den kommende indførelse af den nye intelligente takograf i juni 2019 bliver bekendtgørelsen om udstedelse af takografkort ændret.

Bekendtgørelsen udstedes med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger for at sikre, at de administrative krav i bekendtgørelsen er i overensstemmelse med de relevante dele af Europa-Parlamentet og Rådets forordning 165/2014/EU af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, som vedrører udstedelse af takografkort.

Bekendtgørelsen er således nødvendig af hensyn til korrekt gennemførelse af forordningen.

Der er alene tale om tilpasning af enkelte bestemmelser med henblik på at sikre, at bekendtgørelsens administrative bestemmelser lever op til forordningens krav. Blandt andet indsættes der et krav om, at installatører, værksteder og køretøjsfabrikanter skal erklære at være i besiddelse af det fornødne udstyr til udførelse af det arbejde, som de er autoriserede til.

Endvidere sker der en tilpasning af gyldighedstiden for kontrolkort, tilpasning af tilbagekaldelsesbestemmelsen, konsekvensrettelser og rettelse af mindre fejl.

Du kan læse mere om høringen via linket i spalten til højre.

Høringsfristen er den 23. januar 2019.
Kontakt
Specialkonsulent
Majken Larsen
Sidst opdateret: 18.12.2018